Mätningarna från år 2016 visar att Aneby kommun har en genomsnittshastighet på 16, 6 Megabyte per sekund när det gäller mobil surfhastighet.

Förra året låg hastigheten på 17, 1 megabyte per sekund. Resultatet har fastställt med hjälp av en sammanställning av drygt 93 000 mätningar gjorda i Jönköpings län under 2015 och 2016.

Bäst mobilsurfhastighet bland kommunerna på Höglandet och i hela länet har Vetlanda som visar ett genomsnitt på 27, 5 Megabyte per sekund.

Den mobiloperatör som har högst genomsnittlig hastighet överlag i länet är Telia. Detta varierar dock något mellan kommunerna. Generellt sett visar mätningen att Telenor är den operatör som har lägst hastighet i Jönköpings län.

Olika orsaker

Enligt undersökningen kan skillnaderna i mätresultaten bland annat bero på tillgång till 4G, mobiloperatörer, telefonmodell eller närhet till mobilmast vid mätningstillfället.