I somras drog arbetet igång på Grenadjärgatan, över Eksjöån, vid Vildparken. Då togs bron bort helt och hållet. För den som går förbi platsen nu kan se att en ny bro har börjat ta form. Enligt Enock Skogman platschef på Holst entreprenad, går allting enligt plan.

— Planen är att vi ska gjuta bron nästa vecka och det har jag fortfarande goda förhoppningar om att vi ska kunna göra. Vi håller på med kantsten här nu. När den är satt ska det justeras upp för gångbanorna först och främst, berättar han.

Dålig mark

För att få till en så stabil bro som möjligt har de varit tvungna att påla. Marken är ganska dålig och består bland annat av torv, dy och fin sand. Enock berättar att den längsta pålen var runt 29 meter lång.

— Det är dålig kvalité på berget också, vi har fått borra ner pålarna en bit i berget för att de ska orka bära bron, säger han.

Annons

Området är särskild utsatt när det gäller översvämningar. Därför är vatten- och avlopp inblandat också. En åtgärd som man passar på att göra i samband med att den nya bron byggs är att utöka utrymmet för vattnet. Det blir en meter bredare. Det är för att den ska klara av större flöden.

— VA-arbetet är att bygga bort problematiken som vi har här nere med översvämningsrisker. Det är en kritisk punkt i hela det här systemet. VA-ledningen är en självfallsledning under ån. Tidigare har vi haft en så kallad dykarledning. Den bygger vi bort nu, säger Dennis Samuelsson, VA-ingenjör på Eksjö energi.

Bredare GC-bana

I samband med broarbetet görs GC-banan (gång- och cykelbanan) bredare, totalt tre meter. På andra sidan blir det en smalare trottoar på en och en halv meter som det har varit tidigare.

— Den var i ganska dåligt skick så den görs i ordning nu. På andra sidan bron är blir det likadant, med en tre meters GC-bana. Det blir även så på bron, förklarar Enock Skogman.

Bron kommer att bli sju meter bred totalt.

"Positiva till arbetet"

Hur påverkas de boende i området?

— Det är klart att de påverkas. Informationen vi har haft har gått ut till dem. Ingen av de boende i närheten har haft några klagomål, de har varit positiva till arbetet, säger Bo Axelsson, gatuchef på Eksjö energi.

Enock Skogman berättar att det finns några nyfikna som gärna kommer och tittar på bygget och några som gärna vill ta samma väg som vanligt över bron, även om det inte går just nu.

Tanken är att trafiken och gående ska kunna släppas på senaste den 8 december.

LÄS MER: Bron över Eksjöån byts ut - trafiken leds om till december