I januari startade en studiegrupp i Eksjö för blivande sjuksköterskor. Eleverna är knutna till sjuksköterskeprogrammet i Jönköping och genomför delar av utbildningen på Campus i12.

— Så här långt är studenterna mycket nöjda med utbildningen och det upplägg som medför att de fördelar sina studier mellan två orter. Helst skulle de vilja ha ännu mer föreläsningar här på Campus i12 i Eksjö. Men det är inte möjligt. Delar av utbildningen är förlagd till Hälsohögskolan i Jönköping, berättar Eva Klangbeck, utvecklingsledare på Campus i12.

Eksjö hade liksom Värnamo en liten, men naggande god sjuksköterskeutbildning på 80- och 90-talet. De lokala vårdhögskolorna var mycket värdefulla ut rekryteringssynpunkt för sjukhusen i Värnamo och Eksjö-Nässjö och vårdpolitiker från östra och södra länsdelen kämpade hårt för att de skulle bevaras. Så blev det inte.

LÄS MER: Facken om hur Höglandssjukhusets personalförsörjning ska tryggas

LÄS MER: Regiondirektören: Vi klarar oss inte utan Höglandssjukhuset

Förmodligen hade personalläget på Höglandssjukhuset varit bättre idag, om Eksjö fått behålla sitt sjuksköterskeprogram. Men då liksom nu var centrering på modet för att som det brukar heta trygga kvaliteten.

Annons

Som tur är har kommun, region och högskolan insett värdet av att ge etablerade Höglandsbor chansen att i ökad omfattning läsa till sjuksköterskor på hemmaplan. Den nya utbildningssatsning som dragits igång på Campus i12 tillsammans med Jönköpings university har initialt visat sig vara en fullträff.

Sjuksköterskeprogrammets studiegrupp i Eksjö lockade vid första ansökningen 46 förstahandssökande. Ett 25-tal av dem kom in och är nu i full gång med sina studier. Vid vårt besök på Itolv fanns inga sjuksköterskestudenter på plats i Campus i12:s lokaler. Eleverna förbereder sig just nu för den tenta som sätter punkt för kursen Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi.

— Flertalet av studenterna är bosatta och väl etablerade på Höglandet. En del har vårdbakgrund, är undersköterskor. Men inte alla. En del vill pröva på något helt nytt.

Som student i sjuksköterskeprogrammets Eksjögrupp genomför man sin verksamhetsförlagda utbildning i norra delen av Jönköpings län. Det innebär att man under studietiden praktiskt kommer pröva sina vingar inom vården och omsorgen på Höglandet. Ett gyllene tillfälle för bland annat Höglandssjukhuset att fånga upp sköterskor under utbildning och erbjuda dem jobb efter examen.

— Det behövs fler vårdutbildningsplatser i regionen. Vi försöker hela tiden påtala detta. De nya studiegrupperna för blivande sjuksköterskor i Eksjö och Värnamo är vi mycket glada för. Vi räknar med att de ska bidra till att stärka vår rekrytering, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Efter sommaren blir det nytt intag till sköterskegruppen i Eksjö. Campus i12 hoppas på fortsatt högt söktryck till den andra upplagan av utbildningen som startar i januari.