Första halvåret 2017 genomfördes en stor insats i Helsingsborgs hamn och vid Öressundsbron. Polisen, Skatteverket, Tullverket och Försäkringskassan lyckades tillsammans stoppa den gigantiska spritsmugglingen via de så kallade ”Tysklandsbussarna”.

FAKTA: Så krossades spritbussarna

– Polisen har kontrollerat drygt 1 700 fordon med koppling till alkoholinförsel och utfär..

FAKTA: Så krossades spritbussarna

– Polisen har kontrollerat drygt 1 700 fordon med koppling till alkoholinförsel och utfärdat ordningsföreläggande för trafikbrott avseende 1 056 personer med totalt bötesbelopp på drygt 3,2 miljoner kr.

- Tullverket har omhändertagit och beslagtagit drygt 145 000 liter alkohol. Chaufförer och passagerare har påförts ca 675 000 kr i transporttillägg. Målvakter har dömts till fängelse samt utvisning.

– Kronofogdemyndigheten har drivit in ca 100 000 kr från personer som agerade målvakter på en spritbuss

- Ekobrottsmyndigheten har åtalat tongivande aktörer

– Skatteverket har genomfört skatteutredningar vilket gett ca 6 miljoner kr i höjningar avseende alkoholskatt.

– Försäkringskassan har selekterat ut 117 ärenden för vidare kontroll av förmån som utbetalas. Av dessa hade 68 personer gjort 3–17 resor vardera under 2017. Försäkringskassan har krävt tillbaka 1,5 miljoner kronor sammanlagt från dem.

– Arbetsförmedlingens kontroller har lett till återkrav på drygt 81 000 kr och en begäran om återkrav gjorts på drygt 500 000 kr.

– Migrationsverket har upptäckt målvakter som varit personer med utvisnings- eller avvisningsbeslut och som borde ha lämnat landet.

Källa: Myndighetsgemensamma satsning en mot organiserad brottslighet 2017

Det visar en ny rapport till regeringen Myndighetsgemensamma satsning en mot organiserad brottslighet 2017

Sedan maj 2017 har trafiken i stort sett upphört. Detta märks tydligt bland annat genom att ungdomars tillgång till sprit har sjunkit med 25 procent, enligt mätning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Annons

Dessutom har insatsen tagit bort en stor inkomstkälla för organiserad brottslighet. Bakgrunden är att det fanns ett stort antal spritbussar som varje vecka illegalt förde in alkohol i Sverige via hamnen i Helsingborg och Öresundsbron, som sedan spreds över landet.

Detta i stor omfattning till bland annat ungdomar och missbrukare. Alkoholen köptes in i Tyskland och sammanlagt identifierades 15-tal aktörer/bolag med sammanlagt drygt 30 bussar.

På bussarna satt målvakter som agerade fiktiva köpare av införd alkohol. Undandragna skatter uppskattades till drygt 300 miljoner kr/år och vinsterna för organiserad brottslighet till ungefär lika mycket.

Nu har smuggeltrafiken med bussar och passagerare som agerar målvakter i stort sett upphört. Information finns om att några enskilda aktörer har fortsatt i mindre skala med skåpbilar och släpvagnar. Dock inte i närheten av de alkoholvolymer som tidigare smugglades in.

Se faktarutan om hur myndigheterna krossade den organiserade brottsligheten med spritbussar.