Jinfo AB ansökte tidigare i år om bygglov för ändring av ett stall till ett "bed and breakfast". Familjen Lundberg som äger företaget har tidigare beviljats bygglov för en gårdsbutik i samma byggnad och vill nu utöka verksamheten.

Ärendet var uppe på Samhällsplaneringsnämndens sammanträde och där togs beslutet att bevilja företagets ansökan om bygglov.

Stort överskott

Budgetuppföljningen som gjorts efter oktober månad visar att nämndens verksamheter lämnar ett överskott på en miljon kronor för 2016.

Detta beror, enligt Ann-Cathrin Gunnar (C), ordförande i Samhällsplaneringsnämnden, på sjukskrivningar som blivit längre än beräknat, föräldraledigheter och tillfälliga vakanser.

— Det motsvarar sammanlagt två tjänster, säger hon.

Vägen får namn

Annons

Nu får en namnlös väg i Gisshults stugområde ett namn. Vägen har tidigare varit namnlös eftersom de boende i området hellre vill ha kvar namnet Gisshult stuga 50-57, där namnet på varje hus varit husnumret.

Nu har stugägarna gått med på adressändring och det nya vägnamnet Gullvivevägen. En anledning till att nämnden vill namnsätta vägen är att det ska förenkla med postutdelningen och bli ett mer enhetligt adressystem i området.

Får betala avgift

Ett företag i Nässjö kommer att få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor sedan de glömt att informera nämnden innan de installerat ett köldmedieaggregat som innehåller 10 kilo fluorerande växthusgaser.

Nämnden beviljade också bygglov för uppförande av ett ridhus på en fastighet i Barkeryd. Ridhuset, som kommer ha en yta på 1452 kvadratmetet, ska ha en röd fasad i plåt och ett svart plåttak. Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig men såg inget hinder för uppförandet av ridhuset.

Åtgärda dörr

Samhällsplaneringsnämnden beslutade tidigare i år att Sandsjö Wärdshus & konferens ska åtgärda dörrpartiet till entrén och installera en automatisk dörröppnare. Detta måste göras för att underlätta tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Under sammanträdet togs ärendet upp igen och Sandsjö Wärdshus ska åtgärda problemen snarast.