Mannen bor i ett hyreshus med fem lägenheter. Det var där han ville ha giftormar i fyra terrarier. Ansökan handlade om två korallkobror, en prärieskallerorm, två vitläppade palmhuggormar och en aspihuggorm. Han ville också ha möjlighet att byta ut dessa eller skaffa fler ormar från en lista med 21 olika arter.

Annons

I ansökan framgick att ormarna skulle förvaras i låsta terrarier som är försedda med varningsskyltar. Terrarierna i sin tur skulle stå i ett låst utrymme som även det skulle vara skyltat med varningsskyltar Mannen har även gått en grundkurs i säker hantering av giftiga reptiler, och uppger i ansökan att han har tre års erfarenhet av att handskas med giftormar.

Grannarna och fastighetsägaren är inte lika tilltalade över att få giftormar under samma tak. När samhällsplaneringskontoret skickade ut frågan svarade många att de känner oro och rädsla inför möjligheten att giftiga ormar bor i huset. Flera svarar att de väljer att flytta om så blir fallet, och många ifrågasatte lämpligheten att ha giftormar i ett hus där det bor många barn.

Samhällsplaneringsnämnden väljer att lyssna till grannarnas oro och avslår ansökan.

— Vi har gått på den oron där. Tio giftormar i en trea känns inte bra i och med att det finns barn där, säger nämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (C).