YDRE KOMMUN

Nu är det klart vilka Ydrebor som kommer att sitta i kommunfullmäktige de närmaste åren. En del namn är nya i sammanhanget, andra har varit med tidigare.
Foto: Mari Ermeland

Samtliga röster i årets val till kommunfullmäktige i Ydre kommun är nu räknade. Det högst beslutande organet i Ydre kommun består normalt av 21 ledamöter. Men som tidningen tidigare skrivit kommer en av stolarna att stå tom under hela mandatperioden 2018-2022. Det beror på att Sverigedemokraterna fick två mandat, men inte hade mer än en person på sin lista. Därmed kan inte den platsen tillsättas.

Följande 20 ledamöter (och ersättare vid behov) kommer att sitta i fullmäktige de kommande fyra åren:

Centerpartiet fick sju mandat i fullmäktige: Sven-Inge Karlsson, Anders Andersson, Nina Vissing, Astrid Rydberg, Lena Gunnarsson, Gunnar Emanuelsson och Åke Svahn. Ersättare: Wilhelm Ydrestål, Elisabet Hagström, Anders Gunnar och Karolin Andersson.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick fem mandat: Anna-Lena Svensson, Jonas Fingalsson, Gunilla Armsköld, Willy Ahlberg och Lars-Göran Svensson. Ersättare: Ann-Charlotte Svennberg, Fredrik Asp och Leif Johansson.

Moderaterna, fyra mandat: Henrik Isacsson, Simon Spaak, Peter Bergquist och Camilla Kall Gunnarsson. Ersättare: Christer Wiström och Louise Bergquist.

Sverigedemokraterna fick två mandat: Claes Norrby. Någon ytterligare ledamot kunde inte utses, då det saknas fler namn på partiets lista. Ersättare: Kunde inte utses.

Annons

Miljöpartiet de gröna, ett mandat: René Mraule. Ersättare: Åsa Scharff och Martin Dreber.

Kristdemokraterna fick ett mandat: Linda Masman. Ersättare: Peter Gustavsson och Jenny-Sofia Gustafsson.

Vänsterpartiet: Olle Forsell. Ersättare: Kalle Hildebrand och Gunilla Berg.

De kryssades in

Av de 20 ledamöterna tog sig följande sex in via personröster, kandidaterna klarade alltså spärren för inval på personliga röstetal: Henrik Isacsson (M), Sven-Inge Karlsson (C), Anders Andersson (C), Nina Vissing (C), Anna-Lena Svensson (S) och Claes Norrby (SD).

Nya kommunfullmäktige har sitt första sammanträde den 15 oktober i år.