I Växjö stift utfördes en skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla textilier från år 2008 till 2011. Syftet med projektet var att kartlägga vårdbehovet av stiftets textilier, men tack vare detta kunde även en omfattande dokumentation av textilierna genomföras.

Boken ”Textilier i helig tjänst” släpptes i våras och låg till grund för tisdagens kursdag i Aneby pastorat.

Annons

Med hela 48 kursdeltagare, inklusive föreläsare, delades samlingen upp i två grupper för att tillsammans gå igenom den textila skrudens historia, daglig hantering, förvaring och vård, samt konservering och utställning.

— Det var otroligt välbesökt, konstaterar Maria Brynielsson, stiftsantikvarie vid Växjö stift. Vi anordnar många typer av kurser och försöker att lyssna av vad som efterfrågas.

Brynielsson framhåller att kursdagen hade en stor bredd med såväl textilkonservator, representant från Länsstyrelsen samt tillverkare vid nyanskaffning.

Textilkonservator Karin Falk Dreier tipsade deltagarna om hur församlingar och pastorat kan tänka för att sköta om sitt textila kulturarv på bästa sätt, både vad gäller förvaring, vård och rengöring.

Karin har sedan tidigare gjort en inventering av textilierna i Aneby pastorat och ska även laga de föremål som är mest skadade, förutsatt att pastoratet får kyrkoantikvarisk ersättning för detta.