Det var cirka 35 medlemmar på plats, utöver dem var Mats Green, riksdagsledamot från länet, inbjuden att sitta som ordförande.

Moderaternas lista till kommunvalet

1) Carina Lindström

2) Tomas Erazim

3) Annelie Sjöberg

4) Anders Gustafsson

5) M..

Moderaternas lista till kommunvalet

1) Carina Lindström

2) Tomas Erazim

3) Annelie Sjöberg

4) Anders Gustafsson

5) Marie-Louise Gustafsson

6) Ulf Björlingsson

7) Mats Danielsson

8) Jes Suhr

9) Mikael Lindström

10) Kristina Carlo

11) Lars Ugarph

12) Sofia Ridderstad

13) Marcus Kyllenbeck

14) Ronnie Gustafsson

15) Jan Hall

16) Karin Elardt

17) Bo Anders Jansson

18) Rolf Abelsson

19) Björn Alm

20) Klas Wigren

21) Raoul Adolfsson

22) Claes Göran Stelpe

23) Robin Kihlbaum

24) Monica Mimer

Nya namn i föreningsstyrelsen är Anders Gustafsson och Klas Wigren. Anders går in som ordförande och Klas som kassör. Övriga i styrelsen är: Ulf Björlingsson, Annelie Sjöberg, Mats Danielsson, Karin Elardt och Carina Lindström.

Nomineringskommittén hade tagit fram ett förslag på 24 kandidater och gläder sig åt att flera nya namn återfinns på listan.

— Åtta har fallit i från och nio nya har tillkommit, konstaterar vice ordförande Ulf Björlingsson.

Förslaget godkändes av en enig nomineringsstämma. Anders Gustafsson kommenterade att det nu är "laget före jaget" som gäller och hur viktigt det är att alla drar sitt strå till stacken.