Länsstyrelsen uppmanar alla markägare som inte har egna djur – bland annat privatpersoner, bolag och kommuner – att låta djurhållare ta skörd från markerna. Denna typen av bete skördas oftast inte och kan nu istället användas som bete till behövande djur.

I flera kommuner lånas redan kommunala markytor ut till bönder för skörd och bete.

– Kan vi få fler kommuner att hjälpa till att stötta upp livsmedelsproducenterna här i länet vore det oerhört värdefullt, säger Lars Sandberg, avdelningschef på landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen uppmanar utöver detta att man ska slå vallarna redan nu, eftersom vallens utveckling är mycket tidigare än normalt och har slutat växa på grund av torkan. Om man slår vallarna nu finns en chans till återväxt och en tredje/fjärde skörd när regn kommer.