Vid undersökningen av anrika och kulturhistoriska Aschanska gården upptäcktes kraftig ytsmuts på väggarna och spruckna tapeter. Men det är helt naturligt enligt Ninni Ekre, eftersom husets trästomme rör sig över lång tid.

— Vårt arbete har till stora delar handlat om att retuschera, laga och lappa där det krävs. Det vi gör ska knappt vara synligt men så pass synligt för ögat så att det är möjligt för betraktaren att skilja på original och tillägg, säger Bibi Pålenäs, även hon konservator på Jönköpings läns museum.

Bibi Pålenäs menar att det inte är möjligt att stoppa ett hus förfall, men att det går att sakta ner det.

Stor betydelse

Besiktiga fastigheten kommer Lennart Grandelius att göra.

— Konservatorerna är proffs så jag litar på dem. Vi har haft resonemang om vad som ska åtgärdas, men vi kommer inte att flytta på någonting, säger han.

Annons

Att Aschanska gården inte står och förfaller anser kulturchefen Thomas Hanzén är väldigt viktigt.

— För barn och ungdomar är det fantastiskt att komma hit och bli intresserad av historien och få ta del av den, säger han.

Pia Löfgren, museichef, menar att huset betyder väldigt mycket för Eksjö kommun.

— Aschanska gården är ett typiskt borgarhem i en småstad och det är unikt att allt är så välbevarat.

Hundra år till

Bibi Pålenäs och Ninni Ekres konserverings- och restaureringsarbete i husets nedervåning är i princip klart. Nästa år är det dags för nästa etapp, övervåningen. För allmänheten öppnar huset den 20 juni i år.

Frågan är hur länge till Aschanska gården kan vara i lika bra skick som i dag. Innan tiden hinner ikapp.

— Med återkommande kontroller och åtgärder, i hundra år till, såvida inget drastiskt inträffar som exempelvis en brand. Fastighetens förutsättningar är goda då den är så väl omhändertagen, säger Ninni Ekres.