De startade i Almedalen och under slutet av förra veckan tog rörelsen "Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa" plats i Eksjö med den partipolitiskt obundna kampanjen #röstamermänskligt.

– Vi vill sätta igång ett samtal och försöka få folk att se igenom den tuffa retorik företrädare för politiska partier använder och i stället börja samtala om människan, säger Helena Mäki från valkampanjen.

Vill få alla att tänka till

Rörelsen lobbar inte för något speciellt parti men vill få alla att tänka lite extra på hur man lägger sin röst och om det valda partiet värnar om demokrati och medmänsklighet. Tanken med kampanjen är att lyfta allas lika värde och fokuserar bland annat på personer i behov av LSS, HBTQIA-rörelsen, fattigpensionärer och ensamkommande ungdomar. Ett problem som gruppen ser är att människor blir ihop-grupperade och att grupper ställs mot varandra.

– Någonting politiker gör nu för tiden är att ställa målgrupper mot varandra. Man ställer, till exempel, flyktingar mot pensionärer utan att fråga pensionärerna vad de tycker, säger Helena Mäki.

Nätverket är nu ute på en turné som startade i Almedalen och där Eksjö var ett av de första stoppen på resan. Innan valet ska nätverket besöka 50 städer och förhoppningen är att de även kommer att ha valbyråer runt om i landet där det går att prata om hjärtefrågor och möta nya människor. Just nu är 100 valbyråer planerade, varav en av dem antagligen kommer att stå i Eksjö, men Helena Mäki hoppas att det kommer att bli betydligt fler.

Annons

– Målet är att få igång 500 valbyråer som vi kan fylla med mänskliga rättigheter och demokrati.