Kommunen har planer på att bygga en ny stadsdel i Nässjö, Västra staden. Med anledning av det arrangerades en inspirationsdag på Träcentrum på fredagen, där ett 50 tal personer bjudits in för att lyssna till föreläsningar om hållbarhet och miljön.

Minskar utsläppen

En stadsdel med hus i trä tyckte Leif Brodén som är företagare, debattör och IVA ledamot och som var inbjuden att föreläsa under dagen.

Han pratade om skogen och fotosyntesen, om hur mycket koldioxid skogen faktiskt absorberar. Enligt honom hjälper skogen till att minska koldioxidutsläppen.

— I Sverige planterar vi mycket skog och vi borde lära andra att göra på samma sätt, det är vägen ut ur klimatkrisen, säger han.

Han tycker därför att den nya stadsdelen ska ha byggnader i trä.

Annons

— Jag tycker att de ska bygga trähus så mycket de bara kan, på så sätt kan Nässjö vara en förebild för andra, säger han.

På Träcentrum fanns en inspirationsbild föreställande järnvägsstationen med en stor byggnad i trä bredvid, som visade hur det kan komma att se ut i Nässjö i framtiden.

Calle Hageskog, professor vid Linnéuniversitet var på plats för att prata om ledarskap och hur man som ledare ska vara en förebild.

— Vi ska göra något som ungdomarna kan vara stolta över, genom att göra något som är bra för miljön, säger han. Han menar att man genom att bygga med trä, som är hållbart, bra för miljön och på sikt mycket energisnålt, är snäll mot nästa generation.

Bättre hälsa

— Vår tanke med den nya stadsdelen är att den ska byggas i trä, dels för miljöaspekten med det finns också undersökningar som visar att man mår bra av att bo i trähus, säger Stina Granberg Lindor, planerings- och utvecklingschef på kommunledningskontoret i Nässjö.

Varför kommunen har valt att lägga den nya stadsdelen nära resecentrum är för att människor i större utsträckningen väljer en stad att bo i och sedan pendlar till jobbet på andra orter.