I sin skrivelse konstaterar partiet att området bakom Furulid erbjuder en rad olika möjligheter till friluftsaktiviteter. Där bedriver Aneby SK, SOK Aneby och Folkets park verksamhet. Det påpekas även att området och den närliggande skogen är populära för motionsaktiviteter.

Nu tycker Socialdemokraterna att området, för att ytterligare öka attraktiviteten skulle må bra av en översyn. Önskemålet är att en handlingsplan tas fram, i syfte att lyfta området, dess attraktionskraft och tillgänglighet.

I sin motion påpekar partiet bland annat att hundlatriner saknas, att tillgängligheten delvis är begränsad och att inramningen vid Folkets park skulle kunna vara både mer informativ och inbjudande.

”Ett antal enkla åtgärder skulle sannolikt göra stor skillnad för att lyfta området. Arbetet med en handlingsplan skulle med fördel kunna genomföras av en arbetsgrupp med representanter från bland annat ovan nämnda aktörer och Aneby kommun”, skriver Socialdemokraterna.

På så vis, menar partiet, skulle man få till stånd en sammansättning som är bred och handlingskraftig och där resultatet skulle gagna såväl den egna verksamheten som invånarna och andra som nyttjar området.

I motionen föreslår partiet att en arbetsgrupp skapas för nämnda syfte. Förslaget är att gruppen framför allt ska bestå av representanter för Aneby kommun och för de föreningar som har verksamhet i och nära området.

Annons

Socialdemokraterna tycker att arbetsgruppens uppdrag ska bli att ta fram en vision för området samt en handlingsplan, som ska göra området mer attraktivt och tillgängligt.