C-företrädarna föreslår i en ny motion till fullmäktige att engagerade ersättare i olika politiska instanser ska få en grundersättning motsvarande en timmes arvode, om de medverkar i ett sammanträde, utan att ha kallats in som ersättare för någon frånvarande ordinarie ledamot.

— Vi tror det är viktigt att höja statusen på lokalpolitiskt engagemang. För bara tio, femton år sen var det fint att vara fritidspolitiker. Så är det inte riktigt längre. Tiden räcker inte till för många. Folk har fullt upp med jobb, familj och fritidsintressen.

Annons

— Genom att ersätta de engagerade ersättare som trots allt finns tydliggör vi att deras insats är värdefull, säger fullmäktigeledamoten Nina Vissing, en av dem som står bakom C-motionen.

C-motionärerna framhåller att det flera kommuner utgår arvode till ersättare som för att följa med ärendehanteringen och vara pålästa deltar i sammanträden utan att vara kallade.

— Det är möjligt att vi ligger lite efter i Ydre. Under lång tid utgick det ju till exempel inget arvode till fullmäktigeledamöterna. Därför tycker vi det vore bra med en översyn av arvodesreglerna, i första hand för att stärka den ekonomiska ersättningen till ersättare, men även rent generellt.

Fullmäktige var vid sitt senaste sammanträde helt överens om att överlämna C-motionen till kommunstyrelsen för utredning.