Det är Moderaternas Mats Danielsson och Socialdemokraternas Malin Jakobsson som lämnat in den gemensamma motionen. De föreslår att alla anställda och förtroendevalda erbjuds en utbildning i hur man känner igen signaler om ett eventuellt alkohol- eller drogmissbruk hos en kollega. Utbildningen ska också ta upp hur man hanterar signalerna.

— Om vi som arbetsgivare lyfter frågan och ger de anställda möjlighet till självreflektion genom information och kunskap kan många problem lösas innan de växer sig stora. Vilket gör att vi kan minska lidandet för den drabbade individen, skriver de i sin motion.

De hänvisar till statistik från Alna, som ägs av bland annat Svenskt näringsliv, LO och Sveriges kommuner och landsting. Enligt statistiken har 20 procent av den vuxna befolkningen en riskabel alkoholkonsumtion.

Eksjöpolitikerna skriver att arbetsgivaren är ansvarig att vidta åtgärder när någon upptäcker eller misstänker missburk.

— Men det är i regel de närmaste kollegorna som uppmärksammar signalerna på missbruk. Därför är det viktigt att man vet hur man ska gå till väga för att hjälpa sin närmaste kollega eller vän, skriver Mats Danielsson och Malin Jakobsson.