De båda partierna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige, och i den konstateras bland annat att solceller har blivit allt mer vanligt de senaste åren. Dels för att de har blivit allt billigare, dels allt mer effektiva.

”För att skapa en värld utan fossilbränsle måste var och en börja där man står”, står det också i motionen. Där konstateras också att inom två år har solcellerna producerat den mängd energi som gick åt för att tillverka dem. Samtidigt har de en livslängd på runt 30 år.

Annons

Man konstaterar även att det finns ett stort intresse för solenergi i Aneby och att regeringen har aviserat ökade satsningar på detta på sammanlagt 1,4 miljarder kronor fram till och med 2019.

Fler arbetstillfällen

Det är viktigt att Aneby får del av dessa satsningar, menar man vidare. Dels för att öka andelen förnybar energi och minska klimatutsläppen, dels för att skapa arbetstillfällen inom kommunen.

Därför vill motionärerna att kommunen ska undersöka vilka kommunala byggnader som det skulle vara lämpligt att installera solceller på. Likaså ska en handlinsplan kring installationen av solceller tas fram och det ska undersökas vilken möjlighet som finns för att även låta Stiftelsen Aneby bostäders fastigheter ingå i planerna.

Ska underlätta

Man vill också att kommunen ska underlätta för företag och enskilda att installera solceller, både på gamla och nybyggda fastigheter.

Motionen undertecknades av miljöpartisterna Maria von Malmborg och Sibylla Jämting samt socialdemokraterna Arijana Jazic och Niklas Lindberg.