Relaterat: Så mycket tjänar sjuksköterskorna på Ryhov – här har de högst löner
Relaterat: Ambulanspersonalen i uppror – måste jobba mer mot lägre ersättning
Relaterat: JP granskar: Så mycket tjänar läkarna i Jönköping – se hela listan

Ambulanspersonalen i Jönköpings län riskerar en kraftigt försämrad arbetsmiljö efter att regionen den 1 april infört jour och förändrade scheman inom verksamheten. Vårdförbundet menar att detta riskerar den nödvändiga vila och återhämtning vid nattarbete som det centrala avtalet mellan SKL och Vårdförbundet syftat till att säkra. Därför bjuder vi in regionledningen till en dialog om hur man som arbetsgivare ser på hållbar arbetsmiljö, patientsäkerhet och trafiksäkerhet inom ambulansen.

Ambulanssjukvården ska vara tillgänglig dygnet runt för länets medborgare och den ska vara patient- och trafiksäker. Samtidigt måste personalen få hälsosamma arbetstider. Detta är särskilt viktigt när det gäller krävande nattarbete, med större behov av vila och återhämtning. Nattlig jourtjänstgöring resulterar i sämre arbetsmiljö för personalen och kan skapa problem för regionen med att rekrytera och behålla viktig kompetens.

Vårdförbundet har förhandlat fram ett centralt kollektivavtal med arbetsgivare både inom offentligt och privat driven ambulansverksamhet, med villkor som är avgörande för en modern ambulanssjukvård. Avtalet är ett sätt att klara kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård, genom bättre villkor för bland annat nattarbete.

Vårdförbundets uppfattning är att den förändring som regionen nu infört innebär att man försöker ”runda” det centrala kollektivavtalets intention om vila och återhämtning vid nattarbete. Det innebär i praktiken en försämring, då man återgår till ett arbetsschema där personalen förväntas befinna sig på arbetsplatsen under jour, redo att träda i tjänst i akuta ambulansutryckningar.

Annons

Region Jönköpings län inser att det skulle krävas mer personal för att leva upp till det centrala avtalets riktlinjer för nattarbete inom ambulans, men man anser sig inte ha budgetutrymme att anställa fler. Vårdförbundet ifrågasätter att regionen låter ekonomin styra, i stället för att sätta hälsosamma arbetstider, arbetsmiljö och säker vård i första hand.

Region Jönköpings län är på många sätt en arbetsgivare i framkant när det gäller hälso- och sjukvård. Att försämra arbetsmiljö och arbetstider för länets ambulanspersonal är ett steg i fel riktning. Vårdförbundet vill att regionen och förbundet arbetar tillsammans för att hitta en annan lösning, som är i linje med intentionen om vila och återhämtning i det centrala avtalet.

Eva-Lotta Lager, ordförande, Vårdförbundet avdelning Jönköping

Sineva Ribeiro, ordförande, ordförande, Vårdförbundet