I sann gräsrotsanda med många lokala aktörer involverade, växte visionen om en högskola med hög studentattraktivitet, engagerade medarbetare och förmåga till spetskompetens inom utvecklingsbara forskningsfält fram.

Regionens utbildningsnivå i kombination med det unika för vår bygd – företagsamhet i samhällssamverkan – kom att vidareutvecklas i stiftelseurkundens tydligt definierade mål, nämligen:

 

Att utbildning och forskning ska utvecklas till hög internationell nivå utifrån olika fackhögskolor,

Att det ska ske i bolagsform,

Att det, på småländskt manér, ska ske med minimal administrativ organisation och styrning.

 

Givetvis ska detta ske i enlighet med de klassiska värdeorden, som är signum för utbildning och forskning: öppenhet, delaktighet och frihet.

En förutsättning för kontraktet med regeringen är att offentlighetsprincipen och lagen om offentlig upphandling följs.

 

Annons

1994 fick Jönköping tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola den unika möjligheten av regeringen att driva verksamheten i den friare formen som följer av stiftelseformen.

Chalmers är här ett lysande exempel på en teknisk högskolas förmåga att vidareutvecklas till att också omfatta praktisk tillämpning av kunskap, vilket går att läsa mer om på deras hemsida, inte minst "Tio år som stiftelsehögskola, jubileumsskrift 2004".

Ledningen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping har nu lagt ett förslag på bordet som stiftelsestyrelsens medlemmar personligen bär ansvar för.

Förslaget består i följande.

 

Att bolagsformen ersätts av en, vad vi förstår, förenklad koncernledningsmodell.

Att de 40-50 personer som idag är engagerade i fackhögskolornas styrelser får sluta. Internationellt framgångsrika professorer, regionala näringslivsutövare, lärare och elever är styrelseledamöter som nu försvinner som resurser för högskolan.

Att detta ska genomföras direkt efter beslut av stiftelsestyrelsen.

 

Handelskammaren är för utveckling och förnyelse.

Med regionen och högskolans bästa måste vi därför:

Protestera mot sättet på vilket detta viktiga beslut har processats fram, mot bristande insyn, mot att regional förankring och samverkan tas bort.

Kräva att frågan återremitteras till en partssammansatt arbetsgrupp som i lugn och ro kan diskutera hur utveckling och modernisering inom Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess bolagsdrivna fackhögskolor på bästa sätt kan organiseras.

Informera att vi – vid ett eventuellt beslut - ihärdigt kommer att begära förändring med stöd från regering och övriga krafter som delar vår syn att regionens gemensamma utvecklingsavdelning (=Stiftelsen Högskolan i Jönköping) bäst utvecklas genom samarbete och dialog.

Vi tror på öppenhet och samverkan och vi bejakar mångfald, inte enfald.

 

För Handelskammaren i Jönköpings län

Stig Claesson, ordförande

Lovisa Hamrin, vice ordförande

Jonas Ekroth, vd