Jönköpings kommunpolitiker behandlar i dagarna ett viktigt ärende. Jönköping Airport AB vill bygga ut flygplatsen så att den kan ta emot större plan som tar fler passagerare, upp till 400 i stället för som i dag 200. För denna utbyggnad behövs runt 30 miljoner kronor för bland annat asfalteringsåtgärder i form av vändzoner. Men på sikt lär det bli dyrare då större plan med fler passagerare troligtvis kräver större vänthallar, ett effektivare mottagningssystem och så vidare. Förhoppningen är att locka fler att ta charter från Jönköping trots att Landvetter ligger endast cirka en timmes resa från Jönköping.

Som så många andra regionala flygplatser kostar Jönköping Airport skattebetalarna stora pengar. Årligen sker förlusttäckning från Jönköpings kommun och regionen på drygt 20 miljoner kronor. Risken är att den summan ökar om den föreslagna satsningen blir verklighet. Flygplatsen gjorde i dagarna ytterligare förlust i samband med Nextjets konkurs. Regionen har dessutom betalat ut 14 miljoner i borgensåtagande gällande Frankfurtlinjen.

Samtidigt som denna utökning av länets flygtrafik – och därmed klimatutsläpp – planeras har en rekordvarm majmånad passerat. En av alla händelser med väderrekord och extremväder runtom i världen som blivit vardag de senaste åren. Det kan knappast bli tydligare att det pågår en accelererande global uppvärmning av planeten. En uppvärmning som bara kan bromsas om vi människor minskar våra klimatutsläpp. I dag står svenskarnas flygande för lika stor del av klimatutsläppen som personbilstrafiken i Sverige.

Annons

Det finns ingen realistisk plan som kan minska flygandets klimatutsläpp i närtid. Varken biobränsle eller klimatkompensation är långsiktigt hållbara lösningar. Även vid mer inblandning av biobränsle kvarstår höghöjdseffekten. Dessutom kostar biobränsle mer än fossilt och även bioresurserna är begränsade – marken behövs till annan odling och varje liter som går till flyget tränger undan en minst lika effektiv användning på marken eller till sjöss. Vi måste helt enkelt bli medvetna om flygets skadliga klimatpåverkan.

Om vi i Sverige ska uppfylla det vi åtagit oss med Parisavtalet råder ingen tvekan – vi måste flyga mindre än idag – inte mer!

Att vara politiker är att ta ansvar för framtiden – att förvalta resurserna väl och ta långsiktigt bra beslut. Miljöpartiet tror på en omställning till ett hållbart fossilfritt samhälle och för oss är beslutet enkelt – vi säger nej till en utbyggnad av Jönköpings flygplats.

Margareta Sylvan och Mats Weidman, lokala språkrör, Miljöpartiet de gröna i Jönköping

Sibylla Jämting, gruppledare för Miljöpartiet i Region Jönköpings län