Personalförsörjning inom vården är en jämställdhetsfråga. När nedskärningar görs i välfärden är det framför allt kvinnor som drabbas. Dels eftersom majoriteten av vårdpersonalen är kvinnor men även på grund av att kvinnor axlar ett större ansvar för hem och familj. Med en nedmonterad välfärd är det kvinnorna som får backa upp med omsorg av äldre och barn. För att ta itu med problemen med arbetsmiljön och långa köer kommer vi att behöva mer resurser och mer personal under nästa mandatperiod. Mer personal i vården är den enskilt viktigaste faktorn för en trygg vård och ett mer jämställt Sverige. Den som jobbar i vården ska hinna, orka och kunna ge en god vård och omsorg av hög kvalitet. Därför har vi nu satt ett nationellt mål på 14 000 fler anställda i vården till 2022. För Jönköpings län skulle det innebära drygt 500 fler anställda i vården. Det kan bland annat ge oss fler barnmorskor, specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Fler kollegor minskar stressen bland dem som arbetar i vården. Mer vårdpersonal innebär en trygghet för patienten att inte riskera skickas hem i förtid från sjukhuset. På vårdcentraler kommer patienter i högre utsträckning få träffa på samma personal från gång till gång. De patienter som har behov kommer att få tillgång till en fast vårdkontakt som tar hand om samordningen runt vården.

Annons

För att täcka kommuners och landstings demografiska behov har Socialdemokraterna lovat ytterligare minst 20 välfärdsmiljarder under nästa mandatperiod. Region Jönköpings län skulle, baserat på nuvarande folkmängd, få drygt 317 miljoner kronor av dessa. I Region Jönköpings län är det alliansen som styr i minoritet sedan 2014. För borgarna har det inte varit självklart att pengarna som regeringen tidigare riktat mot regionala vårdsatsningar ska gå till just satsningar på vården. Men det finns alternativ.

En socialdemokratiskt ledd regering är en garanti för fortsatta satsningar på vården och på personalen. En socialdemokratisk ledning av Region Jönköpings län är en garanti för att satsningarna kommer att genomföras.

Sverige står inför ett vägval. Valet står mellan skattesänkningar och bra sjukvård för alla. Vi socialdemokrater väljer mer resurser till vården framför sänkt skatt. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet, så bygger vi Sverige starkt.

Johanna Haraldsson (S)

riksdagsledamot från Jönköpings län

Marcus Eskdahl (S)

regionråd i Jönköpings län