När kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) tog till orda konstaterade han att läget för 2018 års budget förbättrats, men att det krävs en ekonomisk medvetenhet som kanske inte behövts tidigare och som kommunen inte är van att hantera.

— Vi har ju haft många år med goda resultat. Alla riktade statsbidrag är inte heller för all framtid.

Arijana Jazic (S) ser budgeten som ett bra riktmärke men konstaterade att inget gör sig av sig självt. Hon tycker att diskussionerna i budgetberedningen skett i positiv anda och att oppositionen fått komma med inspel.

Tobias Kreuzpointner (C) pratade om en väl avvägd budget, där han bland annat nämnde trygghet och säkerhet som viktiga faktorer.

Flera av ledamöterna, bland dem Irene Oskarsson (KD) och Anita Walfridsson (M), pratade om hur viktigt det är med näringslivsarbete. Den sistnämnda påpekade också att det inte blir några skattehöjningar och att de nedskärningar som krävs blir små.

Jimmy Henriksson (L) och hans parti tycker att det är ett styrkebesked att kunna presentera en budget för 2018 som både innebär ytterligare miljoner till verksamheterna samtidigt som det tas höjd för ett resultat som blir högre än två procent.

— Avgörande för de här åren är att vi klarar att hålla i kostnadsutvecklingen. Ett brett politiskt samförstånd krävs.

Om riktning

Annons

För Fredrik Bodin (S) handlar budgeten inte enbart om att fördela pengar, utan framför allt om en riktning.

— Det finns en tydlig och aktiv politik för att förstärka utvecklingen, anser han. Det är en budget som S i mångt och mycket kan ställa sig bakom.

Jan-Olov Adolfsson, vars parti MP, inte fått vara med i budgetberedningen, vill lyfta fram bostadsfrågan. Partikamraten Sibylla Jämting tycker att klimatfrågan fått för lite utrymme.

Caroline von Wachenfelt (M) betonade att kommunen måste tänka på sämre tider och hur viktigt det är med bra infrastruktur.

Ett enigt kommunfullmäktige klubbade budgeten för 2018.

Kvällens andra stora debattämne blev den äldreplan som ska gälla till 2025. Beata Allen redogjorde för planen (vilket även tidningen tidigare gjort). I den debatt sin föregick beslutet uttryckte ett antal av ledamöterna sitt gillande.

Birgit Andersson (M), till exempel, tycker att det är en bra och väl genomtänkt äldreplan men att det gäller att ta höjd för ändringar. Av de elva utvecklingsområdena nämnde hon it och stöd till anhöriga som några av de viktigaste.

Rekrytering viktigt

Jimmy Henriksson betonade hur väsentligt det är att satsa på nybygge för särskilt boende. Birgitta Svensson (S) pratade bland om annat hur viktigt det är med rekrytering till äldreomsorgen.

Irene Oskarsson framhöll att planen även berör andra än äldre och att vanligt bondförnuft ska gälla, det vill säga att individen ska göra vad den kan och få hjälp med resten.

Annki Stark (S) tror att om kommunen snarast intensifierar planen så blir det inte svårt att rekrytera personal.

I likhet med budgeten kunde äldreplanen klubbas av ett enigt kommunfullmäktige.