Det enda alternativ som Moderaterna erbjuder är föråldrad högerpolitik som inte ger resultat.

Under den förra valrörelsen var Socialdemokraternas uppdrag tydligt: vi måste få fler människor i jobb och minska arbetslösheten. I vårt land ska alla ha rätten till ett arbete. Full sysselsättning är vårt mål. Fyra år senare har vi nu facit över vad den S-ledda regeringen åstadkommit.

Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att arbetslösheten fortsätter att minska, både för de som är födda i Sverige och för de som kommit hit från andra länder. I april 2018 låg den totala arbetslösheten på 7,1 procent. En minskning från 7,5 procent vid samma tid för ett år sedan. Statistiken visar också att fler och fler nyanlända börjar jobba eller studera efter att ha genomgått Arbetsförmedlingens etableringsprogram. I takt med detta ser vi också en tydlig minskning av antalet personer i ersättningssystemen. Under 2017 minskade antalet så kallade helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar med nästan 25 000 personer.

Med andra ord, vår socialdemokratiska jobbpolitik ger resultat. Allt fler människor har ett arbete att gå till. Detta är ingen slump, eller för den delen något som bara kan förklaras med högkonjunkturen. Tvärtom är det ett resultat av en aktiv arbetsmarknadspolitik, i tydlig kontrast till den förra M-ledda regeringens jobbcoacher, nedskärningar och passivitet.

Annons

Vilket alternativ till denna jobbpolitik erbjuder då Moderaterna inför årets val?

I stället för Socialdemokraternas tydliga mening att stärka arbetsrätten vill de försvaga anställningstryggheten och göra det lättare för arbetsgivare att sparka folk.

I stället för den modell för etableringsjobb som tagits fram av arbetsmarknadens parter vill de, tillsammans med de andra högerpartierna, ha en modell där politiker ska lagstifta om sänkta löner för nyanlända och unga utan gymnasieexamen. En modell som riskerar att drabba löntagare på hela arbetsmarknaden.

I stället för att, som vi socialdemokrater vill, skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring så att svenska jobb i första hand går till arbetslösa i Sverige, vill de bibehålla dagens system där arbetstagare från hela världen importeras till Sverige för att utföra enkla jobb till rekordlåga löner. Syftet är att pressa ner svenska löner generellt.

Alternativen är tydliga inför årets val. Vi socialdemokrater står fast vid vår framgångsrika jobbpolitik, där alltfler människor har ett arbete att gå till. Så skapas ett mer jämlikt och solidariskt samhälle.

Peter Persson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län