Anledningen är att dagvatten ska anslutas till fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan, vilket sker på måndag. För att det ska vara möjligt krävs dock att tjälen tinas vilket anordnas under fredagen. Eksjö kommun meddelar att avstängningen gäller från fredag till tisdag. Avstängningen påverkar även tandläkarmottagningens ingång från Vaxblekaregränd.