Arbetet påbörjas måndagen 23 oktober och förväntas pågå under hela nästa vecka.

Det är delar av Österbyvägen, Mogatan och Bondegatan som kommunen väljer att stänga av under grävarbetet i VA-nätet.

Trafik till Mogatan kan ha svårt att passera vid korsningen Mogatan/Bondegatan. I stället hänvisas trafiken via Industrigatan, medan trafik till Österbyvägen hänvisas via Missionsgatan.

Grävarbetet påverkar inte vattenförsörjningen i Österbymo, utan alla abonnenter har tillgång till vatten precis som vanligt. Det skriver Ydre kommun på sin hemsida.