– Han är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt, meddelade rättens ordförande när beslutet offentliggjordes.

Den misstänkte 19-åringen var, tillsammans med sin advokat Gustaf Ljunggren, med via länk när omhäktningsförhandlingen inleddes i Eksjö tingsrätt strax efter klockan 13 på torsdagen. Våldtäkten ska, enligt polisen, ha skett i skolmiljö samtidigt som det pågick undervisning i samma byggnad.

Mannen, som tidigare förnekat att han begått brottet, höll under omhäktningsförhandlingen fast vid sin inställning att han inte gjort något brottsligt. Eleven bestred därmed att han ska vara fortsatt häktad, något som åklagaren däremot anser är nödvändigt att han är eftersom fler utredningsåtgärder ska göras innan polisutredningen är klar.

– Han bestrider åklagarens yrkande och yrkar att omedelbart bli försatt på fri fot, sa tonåringens advokat Gustaf Ljunggren under förhandlingen.

Fler förhör ska hållas

Enligt åklagaren Jessica Andersson kan förundersökningen inte slutföras inom föreskriven tid (4 oktober), varför hon nu har begärt förlängd åtalstid till mitten av oktober.

Under den tid som mannen hittills suttit häktad har flera förhör hållits, bland annat med den misstänkte eleven samt med läraren och vittnen. Det kvarstår dock förhör med vittnen och slutförhör med den misstänkte själv, enligt åklagaren.

Stora delar av omhäktningsförhandlingen hölls bakom lyckta dörrar, vilket innebär att merparten av förhandlingen inte var offentlig. När dörrarna åter öppnades och förhandlingen avslutades meddelade tingsrätten att mannen ska vara kvar i häktet och att åtal ska vara väckt senast den 18 oktober.

Annons

Riskerar fängelse

Enligt tingsrätten finns det risk att 19-åringen försvårar sakens utredning om han hade försatts på fri fot.
Foto: Johan Hedenberg

Enligt tingsrätten är eleven alltså fortfarande på sannolika skäl misstänkt för brottet, vilket innebär att han är misstänkt på den högre misstankegraden. När beskedet om fortsatt häktning lämnades satt den misstänkte 19-åringen med huvudet ner i bordskivan.

Skälen till omhäktningen var bland annat, enligt tingsrätten, att det finns risk att eleven försvårar sakens utredning om han försätts på fri fot och att lindrigare straff än fängelse i två år inte är föreskrivet för brottet.