Kommunen inledde arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området redan 2016. Fastigheten ligger mindre än två kilometer norrut från Eksjös stadskärna mitt emot Lunnagårds sjukhem.

– Det här har ju varit en process sedan 2016 för vi har ju även militära intressen i området. Men har det kommit fram så att vi godkänt samrådsredogörelsen och kommer att gå ut med förslag till granskning med den här detaljplanen som ska medge bostadsbebyggelse, i huvudsak villor i blandad form, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen gäller enbart den berörda fastigheten och det handlar om 2,3 hektar som kan leda till ett 20-tal villatomter.

– Det känns positivt att vi kan fram i detta och så får vi se vad granskningen leder fram till.