Det var Dennis Peterson, som under åren på bank jobbat med att skapa stiftelser, tog sig an uppdraget att även skapa så kallade stiftelseurkunder åt Aktiestinsen, som avled i tisdags.

Fakta: Aktiestinsens stiftelser

Dennis Peterson gjorde senast 2015 en sammanställning om Aktiestinsens stiftelser:

Kungliga Vetens..

Fakta: Aktiestinsens stiftelser

Dennis Peterson gjorde senast 2015 en sammanställning om Aktiestinsens stiftelser:

Kungliga Vetenskapsakademin fick 2008 ta emot 28 miljoner kronor i en donation. Värdet på stiftelsens aktier 2015 var 49 miljoner kronor. Utdelat i stipendier: 7,1 miljoner.

Gymnasiefonden Brinell fick 2008 en donation på 10 miljoner: Värdet 2015 var 17 miljoner och utdelat i stipendier: 2,5 miljoner kronor.

Järnvägsskolan Brinell fick 2011 en donation på 7,3 miljoner: Värdet 2015 var 13,4 miljoner och utdelat i stipendier var hittills: 1 miljon kronor.

JIBS eller Handelshögskolan Jönköping fick 2011 en donation på 5 miljoner. Värdet 2015 var 7,4 miljoner och utdelade stipendier uppgick till 470 000 kronor.

Hälsohögskolan i Jönköping fick 2011 en donation på 7,7 miljoner. Värdet 2015 hade stigit till 13 miljoner och utdelat i stipendier: 712 000 kronor.

Totalt: 58 miljoner i donationer, vars aktiestiftelser ökat i värde till 99,8 miljoner år 2015. Totalt har stipendiemottagare fått dela på 11,8 miljoner kronor.

Det betyder att Dennis Peterson skrev in vilka ändamål som stiftelserna skulle stödja och på vilket sätt det skulle gå till. Stiftelserna var förstås formulerade enligt önskemål från Aktiestinsen.

En stiftelse gav inte Aktiestinsen någon ekonomisk fördel, men det var desto roligare och en ära för Aktiestinsen när pengarna delades ut i hans namn.

Aktiestinsen var exempelvis ofta på plats vid terminsslut på Brinellgymnasiet i Nässjö för att själv vara med och dela ut pengar till alla glada elever, som belönades med stipendier.

Med öronproppar

Annons

— Lennart tyckte det var positivt att få vara med om detta medan han ännu levde. Det var ofta sådana ovationer att han ville ha med sig öronproppar till skolavslutningen, minns Dennis Peterson.

Han skjutsade ofta Aktiestinsen till Jönköping, där Lennart Israelsson så länge han orkade var med och delade ut bidrag till olika projekt inom Hälsohögskolan och JIBS, även kallat Handelshögskolan.

— Det var utdelningar han alltid såg fram emot.

Dennis Peterson har också fått uppleva hur en och annan tog chansen att övertyga Aktiestinsen om, som Dennis uppfattade det, tvivelaktiga ekonomiska projekt.

Aktiestinsen var själv på sin vakt mot så kallade tiggarbrev. Sådana fick han många, berättade han ibland för tidningen och kommenterade:

— Dem lägger jag där de hör hemma, i papperskorgen.

100 miljoner

En sammanställning gjord 2015 visade att av Aktiestinsens donationer på 58 miljoner kronor hade det sammanlagda värdet på aktierna i stiftelserna ökat till nära 100 miljoner.

Totalt har en massa stipendiemottagare fått vara med och dela på 11,8 miljoner.

De fem stiftelserna ska fortleva i Aktiestinsens namn.

— Ja, det kommer de att göra så länge det finns mottagare, det vill säga elever och andra som tilldelas stipendier. Alla stiftelser har egna styrelser, som är satta till att sköta stiftelserna och se till så att de förvaltas på bästa sätt, säger Dennis Peterson.