Som vi tidigare skrivit klubbade ett enigt fullmäktige budgeten för 2018 och den äldreplan som ska gälla fram till 2025. Här följer några av de övriga besluten i korthet.

• Det blev ja till namnskyltar på träd i Svartåparken, men nej till ett minnesmärke över Göran Engström.

• Fullmäktige ställde sig bakom kommunstyrelsens svar på en motion om leasing av elbilar. Det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som föreslagit att kommunen vid nästa upphandling ska leasa elbilar. Kommunstyrelsen har svarat att man är positiv till att upphandla avtal för elfordon, men att det bör avgöras av respektive verksamhet.

• Två detaljplaner klubbades av fullmäktige. Den ena gäller kvarteret Smultronet, den andra Lövviken 1:40 med flera i Haurida socken.

• Fullmäktige sa också ja till kommunal borgen på tre miljoner kronor till den ekonomiska föreningen Haurida-Vireda Framtidsfiber.