Det var frågor från Diana som lämnades in under kommunfullmäktige. Hon efterfrågade svar från kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg.

— Jag tycker att det är väldigt svårt att få till debatter i den här församlingen. Både när vi har allmänpolitiska debatter men också när vi har det som kallas för interpellationsdebatter. Ofta när man har en interpellation får man svar på frågan. Ställer man då en följdfråga på det så får man inte ett enda svar, sa hon.

Det hon frågade Hägg var om hon anser att styrkorten har bäring i de politiska programmen och att de är styrande och ledande när mål revideras ner i prioritet. Hon frågade även hur man ska säkerställa att politikens uppdrag utförs och vad som är en rimlig tid för att beviljade motioner ska genomföras.

— Vad bör konsekvenserna vara när politikens uppdrag inte genomförs? Hur säkerställer man att de uppdrag som ges i besvarade motioner faktiskt också arbetas vidare med? frågade Diana Laitinen Carlsson.

"Ha en plan"

Annelie Hägg svarade bland annat med att visa hur en bild över hur styrningen och ledningen fungerar.

— En av frågorna gällde ju faktiskt utifrån vårt styrkort hur de har bäring i vår vision och de politiska programmen. Vi har diskuterat den här måste revideras under hösten. Fram till fullmäktige i juni ska vi ha en plan för hur den här revideringen ska gå till.

— I kommunstyrelsen pratar vi om vad för mål vi ska ha och mäta för att se att vi når de framgångsfaktorer som vi faktiskt har plockat ut. Framgångsfaktorerna är plockade utifrån de politiska program och vision som politiken har beslutat att vi ska ha. Målen revideras ibland och byts ut för att kunna mäta olika saker, förklarade hon.

Olika innehåll

Annons

Hon berättade vidare att målkedjan går från kommunstyrelsen ner till nämnder och verksamheter. På så sätt vill de få arbetsgrupper och verksamheter delaktiga i arbetet.

— Vi når inte fullt ut men jobbar på det. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har ett arbete kring detta som vi har anmält ett intresse för att delta.

— Utifrån det tycker jag att våra styrkort och framgångsfaktorer följer de politiska program som vi har. När det gäller motioner och behandling av dem har vi ett system där vi får in medborgarförslag och motioner. De remitteras till kommunstyrelsen och nämnderna för beredning.

Det finns även ett system för att kunna följa upp medborgarförslag och motioner som har bifallits och se när de är genomförda.

— Det är svårt att sätta en generell tid för när det ska vara genomfört. Innehållet ser så olika ut. Men det är viktigt att kunna se om de blir genomförda. Politiken ska ha uppföljningsansvaret, sa Annelie Hägg.

Nytt system

Diana Laitinen Carlsson gav en sista kommentar till Häggs svar:

— I budgeten måste man förhålla sig till programmen om man ska kunna genomföra det vi faktiskt genomför. Programmen ska kanske vara mer tydliga i budgetarbetet än vad de faktiskt är.

— Jag hoppas också på en bättring med det nya systemet som vi har börjat införa. Men jag kan säga att jag tycker att det är märkligt att man inte reagerar kraftigare från Alliansens sida när jag hade med mig sex motioner från 2014 som var beviljade men nästan inte något arbete som var påbörjat.

Hon berättade att det finns flera motioner som är besvarade och att det finns uppdrag som inte är påbörjade eller genomförda.

— När vi beviljar motioner måste vi också veta att vi har ekonomi att kunna genomföra det också. De här sakerna tycker jag det är viktigt att vi tänker och tittar på, avslutade Diana Laitinen Carlsson.