Räddningstjänsten i Eksjö fick för ett par veckor sedan larm om dieselläckage på vägbanan vid rondellen i anslutning till Ing 2. Peter Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Eksjö kommun, följde med insatsledaren från räddningstjänsten för att hjälpa till att bedöma situationen.

Peter Larsson berättar att när de möter upp vakten vid entrén till Ing 2 syns det tydligt läckage på asfalten. Vakten berättade för Peter att fordonet som orsakat läckaget vid rondellen även varit ute och kört på Ränneslätt.

– På Ränneslätt finns vattentäkten, vilket gjorde situationen allvarligare. Vi ägnade förmiddagen åt att åka och titta hur det såg ut längs vägarna där fordonet hade åkt. Det gick att se att det kontinuerligt hade läckt ut två strängar med diesel längs hela vägen. Men det var oklart hur mycket som hade läckt ut, berättar Larsson.

Våldsamma kostnader

Han säger att det inte fanns en jätterisk att det skulle nå vattentäkten, men att det inte är bra att det inträffar.

– Det ligger i Försvarsmaktens intresse att det inte ska hända någonting. Det man är mest rädd för är att det ska inträffa ett större läckage. Det är sand där ute och sker det ett läckage kan det sprida sig väldigt fort.

– Det är inte helt lätt att bedriva verksamhet på ett vattenskyddsområde. Ingen vill ha en förstörd vattentäkt. Det skulle innebära våldsamma problem och kostnader, säger Peter Larsson.

Annons

Han säger att många tar vattnet för givet, vilket kan leda till konsekvenser.

– När det var låga nivåer i Norra Vixen och restriktioner på användningen av vattnet utfärdades blev det diskussioner om att vi tar vattnet för givet.

Har ingen tillsyn

Peter Larsson påpekar också att han inte har tillsyn eller befogenheter över Försvarsmakten.

– Jag kan komma med synpunkter och eventuella tips, säger han.

Efter den inträffade incidenten har man bestämt att boka in träff mellan Försvarsmakten, räddningstjänsten, Eksjö kommuns miljöenhet och Eksjö energis VA-avdelning, för att bland annat diskutera spillberedskap.

– Vi ska fräscha upp informationen om hur man ska tänka kring sådana här situationer, vad man ska göra och vem som ska kontaktas, säger Peter Larsson, som har avslutat ärendet.