Redan i höstas beslutade regeringen om en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Detta ger nu effekt i Eksjö kommun där man från och med den 1 juli kommer ha tydligare fokus på digital kompetens och programmering i läro-, kurs- och ämnesplaner.

— Det handlar om att rusta våra elever för framtiden. Digitaliseringen är här och för kommande studier och arbetsliv krävs det att man som medborgare har digital kompetens. Det är inget vi egentligen har någon möjlighet att välja bort, säger Katarina Norén, utvecklingsledare för kommunens barn- och ungdomssektor.

Klart under våren

Annons

Vad det innebär i praktiken för eleverna och personalen på skolorna i Eksjö kommun är dock inte klarlagt än. Det är en strategi som ska arbetas fram under våren.

— Det kommer att kosta pengar, men det handlar inte om att säga upp lärare för att köpa dyra datorer utan om att hitta det bästa vi kan göra för de pengar vi har.

— Vi måste hitta en digital röd tråd för hur vi ska jobba med det här hela vägen från förskolan till gymnasiet, så att alla elever får med sig lika mycket, förklarar Norén.

Rättvisa viktigt

Just rättvisan är en viktig komponent i den kommande strategin.

— Oavsett vilken skola man går på i kommunen ska man ha samma förutsättningar, likvärdig tillgång och användning av digitala resurser. Och det ska följas upp så att vi ser att vi jobbar på rätt sätt och att digitaliseringen blir ett stöd för lärandet, avslutar Norén.