Under snart tio års tid har länsstyrelsen konstaterat brister i djurhållningen på en gård i Sävsjö kommun. De första bristerna upptäcktes redan 2009 och sedan dess har kvalitén pendlat mellan att vara bra och bristfällig.

Nu påbörjar länsstyrelsen en djurförbudsprövning mot djurskötaren. Upprinnelsen är att denne inte genomfört åtgärder till en uppföljande kontroll och fått ett föreläggande. Länsstyrelsen genomförde därefter en inspektion drygt en månad senare sedan de fått in tips om att djurhållningen blivit ännu sämre.

Vid inspektionen konstaterades att flera djur var magra och eftersatta, stod uppbundna trots att de inte får vara det eller tvingades vara i smutsiga boxar med gödsel och urin som inte rinner undan på grund av dålig städning. Flera djur var inte rengjorda och minst en visade tecken på smärta, kan man läsa i rapporteringen.

Relaterat: Många djur svälter när snön ligger kvar – så kan du hjälpa dem på traven

Djurskötaren har som mest haft runt 50 djur och vid senaste inspektionen fanns det 12 djur kvar i varierande åldrar. Antalet djur har minskats kraftigt sedan problemen uppmärksammades i januari och förbättringar i djurhållningen har konstaterats. Länsstyrelsens djurskyddshandläggare vet inte om avsikten är att avveckla djurhållningen helt eller att minska det till en nivå som gör att djurskötaren klarar att hålla djuren enligt djurskyddslagen.

— Men vi bedömer att det finns anledning att pröva det här och det innebär att djurägaren riskerar ett djurförbud som gör att hen måste sluta. I nuläget är det dock inte prövat och det såg bättre ut vid senaste inspektionen. Kan man visa på åtgärder behöver det inte betyda att man får ett förbud bara för att det prövas.

Annons

Relaterat: Äldre får chansen att tycka till - stor enkät om äldreomsorgen i Sävsjö

Hur vanligt är det att man prövar ett djurförbud?

— Inte särskilt vanligt. Förra året var det sju stycken prövningar i länet och vanligtvis ligger det mellan fem och tio per år. I de flesta fallen som prövas blir det ett djurförbud men inte alltid, säger Länsstyrelsen i Jönköpings djurskyddshandläggare i det aktuella fallet och lägger till att de inte prövar ett djurförbud om läget inte vore allvarligt.