MÅSTE VI SLUTA flyga för klimatets skull?

Medan debatten på kultursidorna pågår satte i veckan Dag Falk-Petersen, chef för Avinor som driver flygplatserna i Norge, ett mål om att allt inrikesflyg ska vara elektriskt 2040.

Norge är redan idag världsledande i omställningen av bilflottan. Elfordon eller hybridbilar utgjorde mer än hälften av nybilsförsäljningen under 2017.

Det förutspådde inte många för tio år sedan. Då sågs elbilar som glorifierade gokarts. Oavsett märke var designen udda, räckvidden kort och användningsområdet i bästa fall nischat.

Grundtanken var istället att bilberoendet i samhället behövde minska. Bilarna skulle bort från städerna, och om de nödvändigtvis måste köra på lands- eller motorvägarna skulle de helst göra det på etanol.

BILISMEN skuldbelades på samma sätt som nu görs med flyget.

Men teknikskiften kan komma snabbt. Biltillverkaren Tesla, med grundaren Elon Musk i spetsen, har förändrat synen på bilen, både genom att göra den elektrisk och genom att göra den självkörande.

Idag är bilens framtid i städerna självklar och ingen kan klandras för att ta en nöjestur på grön el.

Kanske kan de elektriska planen bli en liknande revolution för flyget. Petersen på Avinor tror att alla flygningar som är 1,5 timme eller kortare kan göras av elektriska plan. Det täcker i så fall in alla inrikesflyg och resor till i princip hela Skandinavien.

Annons

Utgår man istället från en mer central europeisk flygplats som Frankfurt kan man med den räckvidden nå en lång rad huvudstäder. Det skulle innebära rejält minskade utsläpp.

DET FINNS förvisso skäl att vara skeptisk när politiker eller statliga tjänstemän vill satsa på trendig teknik.

Etanolen är ett bra exempel på hur mycket resurser som kan slösas när politiker låser in sig tidigt på en lösning istället för att ha ett teknikneutralt förhållningssätt.

Men det råder ingen tvekan om att det offentliga ibland behöver stötta forskning och utveckling.

Forskning är osäker verksamhet, inte minst ur lönsamhetssynpunkt, men kan vara samhällsnyttig ändå. Att amerikanska rymdmyndigheten NASA bistår flera flygplanstilverkare i utvecklandet av elektriska prototyper är ett bra exempel på hur det offentliga kan bidra.

Kraftiga subventioner till en teknik som lanseras på marknaden, och därmed borde vara lönsam, som i fallet med etanolen, är ett exempel på det motsatta.

ELBILARNA har tagit marknadsandelar snabbare än de flesta trodde var möjligt och det handlar inte bara om Tesla. Volvo meddelade i slutet av 2017 att de från och med 2019 enbart tillverkar elbilar eller hybrider.

Vd Håkan Samuelsson tror att alla nya bilar i mitten av 2020-talet är 100 procent eldrivna. Liknande uttalanden har gjorts av tyska Volkswagen och flera andra biltillverkare.

Idag talar ingen om att få bort bilarna från städerna. Nu är det istället på modet att ha dåligt samvete över flygresorna.

Visst måste utsläppen minska, men det är inte säkert att flyget måste bort för det. Teknik slår politik, som man säger ibland.