För ett par veckor sedan gav Mark- och miljödomstolen i Växjö Eksjö Energi rätt till att dra en omstridd va-ledning genom Mycklaflon. Det trots protester från flera fastighetsägare i området som nu också överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

– Framförallt försöker vi se till att sjön drabbas av så få ingrepp som möjligt. Den är hårt miljöklassad och enligt vår åsikt har man i domen inte gjort en korrekt bedömning. De ansträngningar och de projekt som är igång för att till exempel stärka rödingen i sjön riskerar att spolieras, kommenterar Gudmund Svahn, en av de klagande fastighetsägarna.

Beslut dröjer

De totalt elva klagande parterna har i sin överklagan dock inte utvecklat sitt resonemang vidare i nuläget. Istället hemställer deras juridiska ombud ”om anstånd med att utveckla yrkande, grunder och omständigheter för varför prövningstillstånd skall beviljas till den 31 maj 2018”.

Efter det kan det dröja ytterligare innan vi får ett besked huruvida mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd. Något som kan ta upp till ett par månader att avgöra, beroende på hur stort målet är.

Det lär alltså fortsatt dröja innan frågan får ett slutligt svar.

Relaterat: Domstol ger rätt till va-ledning