Vetlandabon i 35-årsåldern yrkar i första hand att Göta hovrätt helt ogillar åtalet för grov mordbrand och att straffet för de övriga brott han dömts för blir ett kortare fängelsestraff.

Om inte Göta hovrätt delar hans uppfattning i skuldfrågan vill han i andra hand att gärningen ska bedömas som ett brott av normalgraden och att straffet i linje med det kortas väsentligt.

I vilket fall som helst yrkar han på strafflindring.

Fortsätter neka

Mannen dömdes till sex år och sex månaders fängelse för främst grov mordbrand men också för annan brottslighet.

Relaterat: Långt fängelsestraff väntar mordbrännaren

Han har konsekvent under hela processen förnekat att han anlagt branden som totalförstörde fastigheten på Vitalagatan i Vetlanda.

Kritiserar tingsrätten

I sitt överklagande framhåller mannen att det saknas vittnen till den påstådda gärningen. Han lyfter också fram att det saknas teknisk bevisning som binder honom till gärningen.

Relaterat: Vittne berättade vad hon hört den åtalade säga: ”Jag har tänt på lägenheten”

Vetlandabon tycker inte att det bevis som därefter återstår för åklagaren räcker för en fällande dom. Han menar därför att Eksjö tingsrätt värderat bevisningen felaktigt.

Relaterat: Misstänkte mordbrännarens sms innan branden: ”Finns ingen lägenhet kvar snart”

Vetlandabon ska inställa sig personligen i hovrätten när hans mål prövas men åberopar i nuläget ingen annan, egen bevisning utöver de uppgifter han tidigare lämnat.