Mannen avslöjades efter en längre tids spaning från polisens sida.

Narkotika beslagtogs från en lokal, som mannen ansågs ha tillgång till. Preparaten som återfanns där stämmer väl överens med narkotika som mannen överlåtit till en annan person, enligt tingsrättens dom. Totalt ska 741 gram amfetamin och 598 gram MDMA ha hittats.

Vid rättegången i Eksjö tingsrätt förnekade mannen dock det grova narkotikabrottet. Han förnekade även all anknytning till lokalen, där preparaten hittades. Mannen bestred också påståendena om narkotikabrott av normalgraden, i något fall.

Tingsrätten gick dock på åklagarens linje. Fängelsestraffet på fyra år och åtta månader, som mannen dömdes till, inkluderar även påföljden för flera fall av narkotikabrott av normalgraden samt för hot mot tjänsteman.

Den dömde mannen har nu överklagat domen gällande grovt narkotikabrott och narkotikabrott. Han anser att hovrätten bör pröva både ansvarsdelen och påföljdsfrågan. I överklagandet skriver mannen att domstolen bör höra flera vittnen på nytt, bland annat då han anser att några av vittnena lämnat motsägelsefulla uppgifter. Ett annat av vittnena ska, enligt mannen, klart och tydligt ha gjort klart att de droger som hittats inte är den nu dömde mannens preparat.

Annons

Den dömde mannens överklagan gäller inte hot mot tjänsteman och ett narkotikabrott av normalgraden.