Den aktuella olyckan inträffade i en ort på Höglandet vid en tidpunkt då polisen inte var i tjänst. Eksjö tingsrätt dömde nyligen mannen för brott mot trafikförordningen. Rätten ansåg att polisen orsakade en olycka då han utan att väja för andra fordon körde ut på en huvudled.

Har erfarenhet

Polisen förnekar dock att han gjort sig skyldig till brott. Han menar att ord står mot ord och att olyckan inte gick till på det sätt som politikern i bilen han kolliderade med säger.

Polisen har nu vänt sig till hovrätten och anser att den instansen bör pröva fallet och göra ”en korrekt bedömning”.

Med sin erfarenhet från yrket, bland annat inom trafikpolisen, ställer mannen sig frågande till hur den knappa bevisningen i det aktuella målet kan räcka till att någon ställs till svars. Polisen anser sig också ha blivit hårdare bedömd just eftersom han är polis.

”Jag får känslan av att jag blir hårdare bedömd då jag är polis” skriver mannen i sitt överklagande.

Dömd till böter

För att ärendet ska tas upp i hovrätten krävs ett så kallat prövningstillstånd. Hovrätten hade inte fattat beslut i frågan om prövningstillstånd när tidningen var i kontakt med domstolen.

Polisen, som inte har haft någon advokat under rättsprocessen, avslutar sitt överklagande med att framföra att han vill att ”hovrätten meddelar prövningstillstånd för att sedan komma fram till den korrekta bedömningen, vilken är att målet ogillas.”

Annons

Enligt tingsrättens dom ska mannen böta 2 000 kronor.