Det är inte vem som helst som valts till president över vår tids främsta politiska, ekonomiska, klimat-relaterade och kulturella stormakt. Donald Trumps presidentskap hotar både mänskliga rättigheter och vårt klimat, och vi måste agera.

Flera av Donald Trumps vallöften är direkta brott mot mänskliga rättigheter och det kan inte få accepteras av det globala samhället. Enligt FN:s konvention av mänskliga rättigheter, får människor inte diskrimineras baserat på deras religion, etnicitet, kön eller sexuell läggning. Trumps löften om att införa inreseförbud för muslimer, att bygga en mur för att stoppa invandring från Mexiko och att återinföra förbud mot samkönade äktenskap är alla hot mot mänskliga rättigheter.

Det är utveckling som går baklänges, bort ifrån det som jämlikhetsrörelser, integrationsprojekt och hbtq-grupper har kämpat för under decennier. Donald Trumps presidentskap uppmuntrar rasistiska, xenofobiska, sexistiska och homofobiska grupper och lägger grund för ett samhälle splittrat av hat och rädsla. Det är mycket oroande. Vi kan inte acceptera att ett stort land som USA leds bort från grundläggande jämlikhet och jämställdhet.

Annons

Vi måste också stå upp för framtiden när det gäller vår jord och vårt klimat. De årliga klimatavtalen som görs mellan världens länder är jätteviktiga för att skydda klimatet men tyvärr är dessa till stor del dominerade av stora och inflytelserika ekonomier.

Donald Trump tror inte att klimatförändring faktiskt orsakas av människors aktiviteter och personen han har utsett att leda EPA (Environmental Protection Agency) är till och med en uttalad klimatförnekare (CNN, 2016-11-16). Om Donald Trump leder USA till att hoppa av och vägra överenskommelser som tvingar dem att minska sina utsläpp, kommer det till stor del att underminera effekten av internationella klimatavtal (Stavins, 2016-11-09). Detta vore illa nog i vilket land som helst men det faktum att USA har bland de högsta kolidioxidutsläppen per person och år (Worldbank, 2016-11-25) och är en viktig spelare i internationella klimatavtal, gör att vi inte kan ignorera detta.

Klimatförändring sker just nu och konsekvenserna är redan katastrofala i många länder. Vi kan inte låta Donald Trump och USA ignorera klimatförändring, eftersom vi i så fall kommer att se vår jord förstöras snabbare än någonsin trots ansträngningar i Sverige och andra länder.

Så trots att det inte är i Sverige som Donald Trump har valts till president, argumenterar jag att vi måste hålla oss uppmärksamma på hans presidentskap och agera. Det är möjligt att hans vallöften kommer att stanna vid att vara just tomma vallöften, men risken finns att en eller flera av dessa farliga galenskaper faktiskt sätts i verket.

Vi behöver markera att vi, som en del av det globala samhället, inte accepterar att mänskliga rättigheter och klimatförändring ignoreras. Vi kan göra detta på många olika sätt, till exempel via sociala medier, debattinlägg eller fredliga solidaritetsmarscher. USA:s presidentval kommer tveklöst att påverka oss också och det viktiga är att vi inte står i tysthet när det händer. Även om vi inte har rösträtt i USA så har vi alla möjligheter att göra våra röster hörda, oavsett om vi befinner oss i Sverige eller på plats i USA.

SARA LÖWGREN, Eksjö