Tidigare i år kom förvaltningsrätten i Linköping fram till att kameraövervakningslagen inte gällde för drönare utrustade med kamera. Motiveringen till beslutet var bland annat att kameran endast kan användas en kort tid i luften och kan därför inte räknas som uppsatt.

Men Datainspektionen, vars uppdrag är att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället, överklagade domen till kammarrätten i Jönköping som valde att gå på Datainspektionens linje.

Svårt att få tillstånd

Den nya domen innebär att det inte längre kommer att vara tillåtet att filma och fotografera med drönare utan tillstånd från länsstyrelsen och enligt Isabella Dios, länsjurist på länsstyrelsen i Jönköpings län, kan det bli svårt att utfärda sådana tillstånd.

Annons

— Vårt uppdrag är att se till så att kameraövervakning inte kränker den personliga integriteten. Drönare täcker ofta stora områden och flyttar sig mellan platser där människor vistas, därför kan det bli väldigt svårt att få tillstånd, säger hon.

Då domen ännu inte har vunnit laga kraft har man på länsstyrelsen ännu inte riktigt satt sig in i hur tillståndshanteringen ska gå till, och huruvida drönarfotografering ska falla under samma lag som övrig kameraövervakning eller inte.

— Önskvärt är att vi får en ny paragraf i kameraövervakningslagen som rör just drönare, menar Isabella Dios.

Dyrt söka tillstånd

Ett tillstånd för kameraövervakning kostar i dag 3 700 kronor, och det är en summa som vid en lagändring kommer att gälla även för drönarfotografering.

Då domen ännu inte har vunnit laga kraft kan den komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.