Även om dagens behandlingar kan trycka ned viruset till nivåer som inte ens går att mäta, finns stora problem kvar kring hiv. Ett är stigmat.

Fakta: Hiv i Sverige och Jönköping

En till två svenskar per dag får viruset hiv. Cirka 450 nya drabbas årligen. Totalt lever r..

Fakta: Hiv i Sverige och Jönköping

En till två svenskar per dag får viruset hiv. Cirka 450 nya drabbas årligen. Totalt lever runt 7 000 svenskar med hiv.

2016 var 267 av de 430 nya drabbade män (62 procent) och 162 var kvinnor (38 procent). Vanligaste åldern att få hiv i var 36 respektive 37 år. I ett fall saknades uppgift om kön.

Av de som konstaterades ha fått hiv 2016 hade 67 personer fått det i Sverige. Majoriteten, 343 personer, hade fått hiv utomlands i samband med utlandsvistelse eller före immigration.

Vanligaste länderna att ha fått det i var Thailand, Eritrea och Spanien.

Bland de rapporterade fallen 2016 uppgav 200 personer att de fått det via heterosexuell kontakt och 135 via sex mellan män. Bland personer som injicerar droger rapporterades 26 fall. I elva fall var viruset överfört från mor till barn.

I Jönköpings län diagnosticerades 1-16 personer per år med hiv, mellan 2005 och i fjol, enligt statistik från regionen.

2016 konstaterades att 12 personer i Jönköpings län hade fått hiv under året.

På Världsaidsdagen den 1 december uppmärksammas de som dött i aids - men också de som lever med hiv i dag. Faktum är att du kan leva ett långt liv med viruset i kroppen om du får behandling. Men enda sättet att veta säkert om du har det är fortfarande att gå och testa dig, då du kan gå flera år med viruset utan att veta om det - eller känna av det.

Elli Mokus är verksamhetsansvarig på den ideella organisationen Noaks Ark Småland & Halland, där hon arbetat i 26 år.

— När jag började arbeta träffade jag människor som fick 25-30 tabletter per dag och folk dog på den tiden. I dag tar du 1-2 tabletter per dag, har knappt några biverkningar och du kommer att bli gammal. Du kommer inte att dö av hiv utan av någon åldersrelaterad sjukdom, säger Elli Mokus.

I veckan besökte hon högskolan för att erbjuda hivtester med snabbsvar på campus.

— Ibland kan det vara mer skrämmande att få en information om att en har hiv, det kan stå i vägen för att en vågar ta steget att gå och testa sig. Det kan också handla om tillgänglighet. I dagens samhälle finns inte alltid möjlighet att ta ledigt, en vill kanske inte heller förklara sig för arbetsgivaren.

Trygg miljö

Fakta: Världsaidsdagen

Världsaidsdagen uppmärksammas sedan 1988 den 1 december varje år.

Syftet med dagen, Wor..

Fakta: Världsaidsdagen

Världsaidsdagen uppmärksammas sedan 1988 den 1 december varje år.

Syftet med dagen, World Aids Day, är att internationellt uppmärksamma och minnas alla de som har dött i aids men också för att visa stöttning för de som lever med hiv.

Fram till 2004 hade UNAIDS ansvaret för firandet av dagen. Sedan tog Världsaidskampanjen över.

Det är världens första globala dag för hälsa.

Testmottagningen som hon arbetar med på Noaks Ark fungerar som ett komplement till sjukvårdens insatser gällande testning. Här kan du komma på drop in under kvällstid och göra hivtester med snabbsvar.

— Du är anonym fram tills testet ger utslag för ett positivt resultat, vilket ger en indikation på att du kan ha hiv, då kopplar vi den personen dagen efter till infektionskliniken för ett konfirmerande test. 

Upptagningsområdet är stort.

— Vi har personer som kommer från Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg... och vi frågar inte så himla mycket. Vi vet att de som kommer till oss troligtvis varit i en risksituation och känner oro. Vi försöker skapa en miljö där en kan känna sig trygg. Där en kan berätta om sin oro och ångest. Frågorna kommer från dem, vi ställer inte frågorna. Det vi kan göra är att be om lov att berätta hur det är att leva med hiv, utifall de skulle få ett positivt svar. Då har de hört att ja, en kan leva ett långt liv, det finns bra behandling, en kommer kunna leva som innan med skillnaden att en lever med en kronisk, behandlingsbar sjukdom.

Elli fortsätter:

— Ofta blir de förvånade över att det är så. Bilden som finns fortfarande är att hiv är ett dödligt virus och att livet kommer att förändras drastiskt efter beskedet.

Att få ett besked om en kronisk sjukdom är självklart alltid jobbigt, menar Elli Mokus, men hur en person reagerar på ett besked om hiv handlar om vilka förkunskaper hen har, om kroppen, om hiv, eller rent språkligt. De kan vara väldigt skiftande, konstaterar hon.

Rädda för intervju

Inför den här artikeln bad vi Elli om hjälp med kontakter. Vill någon som lever med hiv prata med tidningen om hur det är?

Elli frågade runt men svaret blev nej. Rädslan att bli igenkänd, trots lovad anonymitet, är för stor. Stigmat enormt.

Fortfarande.

Vad är de drabbade rädda för?

— De värnar om sin integritet då de flera gånger har blivit bemötta på ett sätt som ökar stigmat. Man vill inte bli utstött eller på något vis behandlad annorlunda på grund av sin hiv.

Enligt smittskyddslagen behöver du endast uppge blodsmitta vid provtagning eller andra ingrepp. Inte när du söker jobb eller kollar halsen till exempel, eller när du går till en sjukgymnast.

Annons

Skuld och skam

De flesta människor har en relation till hiv. Kanske inte personligen men genom nyheter, filmer, böcker.

Men hur väl rimmar vår känsla med verklighetens tillstånd?

— Själva begreppet hiv slår an något inom oss, det är förknippat med direkt fara. Men allmänheten har en föråldrad syn på hiv från gammal kunskap som fortfarande lever kvar, konstaterar Elli Mokus.

Hon rekommenderar att när du berättar att du har hiv för en ny person, välj inte förkortningen.

— Börja samtalet med att berätta att du har en kronisk sjukdom som heter humant immunbrist virus, i stället för förkortningen hiv då begreppet är stigmatiserande.

Trots att hiv är en kronisk, behandlingsbar sjukdom, som till exempel diabetes, är den belagd med ett särskilt mottagande. Du har, i de flesta fall, gjort något för att få den (om än helt omedvetet) och det får konsekvenser.

— Skillnaden på hiv i jämförelse med andra kroniska sjukdomar är att den är sexuellt överförbar, vilket kan påverka skuld- och skamkänslorna, både från en själv och samhället. säger Elli Mokus.

Vägras hjälp

I en debattartikel i oktober beskriver förbundsordföranden och verksamhetschefen för Riksförbundet Noaks Ark bland annat tre problemen med hiv i dag: sena testare (sen upptäckt = högre dödlighet och större risk för smitta), följdsjukdomar bland åldrande hiv-positiva (40 procent i gruppen med hiv är över 50 år) och okunskap.

Enligt en SIFO-undersökning kring svenskars attityder skulle var tredje person inte hjälpa en person med hiv med första hjälpen och över 70 procent skulle inte tungkyssa en person med hiv, trots att behandlad hiv inte överförs via sex, skriver artikelförfattarna.

Fortfarande.

Varför ser det ut så här tror du, Elli?

— Det grundar sig i okunskap hos allmänheten. Exempelvis har skolor fortfarande kvar gamla böcker med en föråldrad kunskap om hiv och vi pratar för lite om hiv och då tror vi inte att det existerar. 

Elli Mokus menar att alla har ett ansvar att uppdatera sin hivkunskap.

— Ett exempel är kondomanvändandet. Kondomer pratar vi mycket om och alla har kunskap om kondomanvändning då människor värnar om sin hälsa. Men när lusten tar vid blir steget från att vara kondombärare till att bli kondomanvändare stort.

Sexindustrin ingången

Själv har hon arbetat med hiv-frågan sedan starten av Noaks ark Småland & Halland.

— En gång i tiden reste jag jorden runt och hade en fantastisk upplevelse, men jag såg också sexindustrin i många länder och det väckte många tankar i mig.

Som verksamhetsansvarig har hon i dag ett övergripande ansvar. Arbetet innefattar även bland annat att ge psykosocialt stöd till personer som lever med hiv och deras närstående, att genomföra hivtester med snabbsvar på verksamhetens testmottagning, sprida information och hålla i utbildningar.

Vilken är den vanligaste fördomen du möter?

— Att man tror att livet blir begränsat. Att hiv leder till dödlig utgång och att det är väldigt smittsamt.

Om du fick önska - vad skulle förändras kring samhällets hantering av HIV-smittade i dag?

— Ordet smittade gör ju att det låter väldigt smittsamt, till exempel. Jag skulle önska att vi alla ändrade begreppet till ”personer som lever med hiv” eller ”har hiv” för att minska stigma. I praktiken är det omöjligt att överföra hiv om du är välbehandlad och har icke mätbara nivåer av virus i blodet, vilket gäller 95 procent av alla med en välfungerande behandling i Sverige.

Fotnot: Källor för faktatexter Folkhälsomyndigheten, Region Jönköpings län, UNAIDS och Noaks Ark.

Fakta: Hiv i världen

För närvarande lever omkring 37 miljoner människor med hiv. Sedan 2001 infekteras allt fär..

Fakta: Hiv i världen

För närvarande lever omkring 37 miljoner människor med hiv. Sedan 2001 infekteras allt färre i världen av viruset.

7 400 smittas varje dag - cirka lika många som lever med hiv i Sverige just nu. Till det kommer ett mörkertal på runt tio procent.

I fjol levde 36,7 miljoner människor med hiv. Av dem var 1,8 miljoner nyligen smittade.

Flest drabbade, 70 procent, finns i Afrika söder om Sahara.

37 procent av världens drabbade har tillgång till behandling.

Aids kan bli en följd av obehandlad hiv. 25 miljoner människor har dött i aids sedan hiv upptäcktes i USA, 1981.

Fakta: Hur överförs hiv - och inte?

Så överförs hiv: Genom blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk. Alltså till exemp..

Fakta: Hur överförs hiv - och inte?

Så överförs hiv: Genom blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk. Alltså till exempel genom samlag, munsex eller om du byter sprutor med någon.

Så överförs inte hiv: Genom luften. Genom kramar eller kyssar, genom att dricka ur samma glas, sova tillsammans, när du rör vid någon som är smittad. Inte heller genom föremål som husgeråd, mat, dryck, myggor eller andra insekter. Inte heller om du simmar i samma simbassäng med någon som har hiv, använder samma toalett eller sitter på samma bänk i bastun.

Testa dig: Tidiga tester är viktiga då risken för spridning är som störst när bäraren av viruset inte vet om det, och då behandlad hiv inte smittar vid sex. Testet bör göras 6-8 veckor efter risktillfället.

Landstinget i Jönköping erbjuder hivtest på flera orter, utöver på länssjukhuset Ryhov där det sker på STD-mottagningen och Infektionsmottagningen. Testet, som är ett blodprov, kan även göras på vårdcentraler. Det är enligt lag anonymt och gratis. Blodprovet tar en vecka för analys.

Organisationen Noaks ark erbjuder ett hivtest med snabbsvar. Testet tas med ett stick i fingret. Närmaste Noaks ark finns i Växjö.

Fakta: Vad är hiv och aids?

Hiv står för humant immunbristvirus. Det är ett virus som förstör immunförsvaret ..

Fakta: Vad är hiv och aids?

Hiv står för humant immunbristvirus. Det är ett virus som förstör immunförsvaret så att kroppen inte längre kan skydda sig mot vissa sjukdomar. Viruset orsaker en kronisk men behandlingsbar infektion. Det finns inget botemedel men medicinering som gör att du kan leva lika länge som någon utan hiv.

Aids står för Acquired Immunodeficiency Syndrome/förvärvat immunbrist syndrom. Det är ett samlingsnamn för tillståndet när en obehandlad hivinfektion allvarligt har försvagat immunförsvaret och en rad olika livshotande infektioner och sjukdomar har tillstött. Man brukar säga att det tar tio år i genomsnitt för en person med obehandlad hiv att utveckla aids. Under denna tid behöver man inte känna sig sjuk, men är själv smittsam.