De båda männen kommer från ett annat land och hade hyrt ett hus i Stensjön. Syftet med Sverigeresan var, enligt männens egna berättelser under rättegången, att de skulle jobba. Något jobb blev det dock aldrig.

Knappt tre dygn efter männens ankomst till Sverige greps männen av polisen. De ska då, under nattetid, ha stulit saker från 17 bilar. Samtliga fordon som tjuvarna gjorde inbrott i tillhörde hantverkare som parkerat sina tjänstefordon utanför respektive bostad under nätterna. Flertalet stölder genomfördes efter att männen klippt upp ett hål i plåten i bilens sidodörr för att komma åt låsvajern. Endast i något fall var tillvägagångssättet annorlunda.

Stölderna skedde i flera olika platser i Småland och Östergötland. De drabbade hantverkarna är bosatta i fyra olika kommuner; Sävsjö, Vetlanda, Tranås och Ydre.

Mycket stöldgods

Annons

I bilen som männen färdades i när polisen stoppade duon fanns 49 verktyg, verktygssatser, batterier och mycket annat. Vid en husrannsakan i huset som männen hyrt hittades sedan drygt 50 liknande föremål. Enligt åklagarens uppskattning rör det sig om saker till ett sammanlagt värde av 425 000 kronor.

I stort sett allt gods som fanns i huset var förpackat i olika kollin.

Eksjö tingsrätt dömde männen för 17 fall av stölder. Männen döms också för märkesförfalskning, efter att ha stulit registreringsskyltar från en svenskregistrerad bil och därefter fäst skyltarna på sin egen bil. Stölden av registreringsskylten är sannolikt en förberedelse inför resan från Sverige, konstaterar tingsrätten i sin dom.

Duon har erkänt samtliga brott utom ett. Den sistnämnda stölden frias männen från.

Kraftig straffreducering

Tingsrätten bedömer att varje stöldbrott har ett straffvärde motsvarande tre till fem månaders fängelse. Rent matematiskt innebär det ett samlat straffvärde på cirka fem och ett halvt års fängelse, konstaterar tingsrätten i sin dom. I Sverige är det dock tradition att göra en kraftig reduktion av straffvärdet, genom den så kallade asperationsprincipen.

Efter tillämpning av principen och med beaktande av att de båda männen återfallit i brott, vilket enligt rätten bör påverka straffvärdet något i skärpande riktning, bestämde tingsrätten straffvärdet till två års fängelse vardera för de båda männen.

Skadestånd

Den ene mannen ska betala skadestånd på sammanlagt 26 420 kronor medan den andre mannen ska utge skadestånd med sammanlagt 21 420 kronor. Männen ska sitta kvar i häktet till dess att domen vinner laga kraft. Duon förbjuds att återvända till Sverige de kommande tio åren.