Flera personer blev allvarligt skadade. En del av dem fick men för livet i den svåra olyckan på riksväg 40, i höjd med golfbanan i Eksjö.

Eksjö tingsrätt konstaterar att föraren, som ställdes inför rätta, brast i uppmärksamhet, att han höll en för hög hastighet i förhållande till väglaget och att han hade två blankslitna däck. Av de anledningarna kom mannen över i fel körfält och kolliderade med en mötande bil. ”Han har därmed riskerat sex människors liv”, skriver tingsrätten i sin dom.

Rätten anser att mannen gjort sig skyldig till ett ”medvetet risktagande” och att han ”visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv och hälsa”.

Annons

Straffvärdet för brotten som mannen döms för har ett motsvarande värde av fängelse i tre till fyra månader. I det här fallet tog rätten dock hänsyn till att föraren själv ådrog sig allvarliga skador vid kollisionen samt att han fick tillbringa en månad på sjukhus.

Påföljden bestämdes således till villkorlig dom och 80 dagsböter á 50 kronor, alltså 4 000 kronor.

Nekade till brott

Under rättegången förnekade den misstänkte mannen att han gjorde sig skyldig till brott när han körde bilen den 28 september förra året. Olyckan orsakades, enligt mannen, av att han väjde för ett djur som sprang upp på vägen, en plötslig händelse som är svår att förutse menade mannen och hans försvarare.

Åklagaren yrkade dock att mannen skulle dömas och att påföljden i vart fall skulle bestämmas till ”ett riktigt kraftigt bötesstraff”. Tingsrätten valde alltså villkorlig dom i kombination med böter.

Frågan om det fanns ett djur i vägkanten har ingen avgörande betydelse, eftersom det är bevisat att mannen bland annat körde med blankslitna däck och brast i uppmärksamheten, konstaterar Eksjö tingsrätt.

Domen kan överklagas till Göta hovrätt.