I början av förra året lämnade Gudrun Fleur in ett medborgarförslag till Eksjö kommun. Där framförde hon att hon vill att gatlamporna i Eksjö ska vara tända mellan 00.00-05.00. Framförallt vid gångtunnlarna, där hon menade att det vore bra om det fanns belysning vid båda ingångarna. Något som skulle öka tryggheten för de som är ute och på väg hem. I dagsläget är varannan gatlampa tänd.

– Medborgarförslaget handlar om trygghetsaspekten, att det ska vara mer upplyst under de här timmarna. Vi föreslår att förslaget ska remitteras till budgetberedningen. Vi vill också, utifrån budgetberedningen, ha en djupare utredning utifrån alternativ. Hur kan man hantera det på olika platser, även en kostnadsberäkning. Ärendet kommer återredovisas i budgetarbetet i augusti, berättar Annelie Hägg (C), ordförande i ledningsutskottet, där ärendet var uppe på agendan.

I utredningen som har gjorts kring medborgarförslaget nämns medborgarlöftet som Eksjö kommun har tecknat med polisen. Ett av löftena är att öka den upplevda tryggheten på resecentrum och i närområdet. Polisen har lovat att öka den polisiära närvaron vid resecentrum. Kommunen lovar att genomföra trygghetsvandringar.

När det gäller gatlamporna är det mellan 750-800 stycken i Eksjö stad som är släckta, enligt elnätschefen, mellan den aktuella tiden som uppges i medborgarförslaget. Att tända dessa skulle innebära en merkostnad på 130 000 kronor årligen.

Annons

Medborgarförslaget ska vidare till kommunstyrelsen, därefter till kommunfullmäktige för beslut.

LÄS MER: Otryggt utan lysande lampor nattetid