LÄS MER: De förelår kortare arbetsdag

I början av året lämnade Eva Ekenberg (MP) in en motion där hon föreslog att Eksjö kommun borde genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag. Syftet var för att se om det kan påverka sjukfrånvaron. Andra kommuner som har prövat kortare arbetsdag har sett effekten att sjukfrånvaron minskar, men även att det inte har skett någon skillnad.

Ekenberg menar att kostnaderna för sjuklönen har stigit och att de pengarna i stället kan användas på annat sätt.

För höga kostnader

Grupperna som skulle ingå i försöksprojektet skulle kunna vara en eller flera arbetsgrupper inom sociala sektorn. Försöksperioden skulle vara i två år.

Annons

Göteborgs stad har genomfört en försöksperiod med sex timmars arbetsdag. Det pågick i 23 månader och resultatet visade sig vara en marginell skillnad i sjukfrånvaron under första året. Därefter steg det igen. Göteborgs stad avslutade försöksperioden i januari med motiveringen att kostnaderna blev för höga.

"Kortsiktigt beslut"

— Det här är ett av många förslag för att minska sjukfrånvaron. Att testa och se om sjukfrånvaron kan minska i Eksjö kommun. Sjukskrivningarna ökar och den är högst inom den sociala sektorn. Vi har ett mål att sjukskrivningen högst ska vara fem procent, i juli var den 6,74 procent.

— Att avslå den här motionen för att det är för dyrt ser jag ingen logik i. Kostnaderna kommer fortsätta att öka. Det blir ett korsiktigt beslut. Vi måste ta tag i sjukskrivningarna och det här är ett sätt, sa Eva Ekenberg vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Avslog motionen

Diana Laitinen Carlsson (S), valde att kommentera motionen. Hon delar Evas uppfattning att det finns problem med sjukfrånvaron men att ha en motion på sex timmars arbetsdag stämmer inte med Socialdemokraternas norm, som är att alla ska ha rätt till heltid.

När kommunfullmäktiges ledamöter skulle besluta om motionen på torsdagskvällen valde övervägande del att rösta på att den skulle avslås, med anledning av det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i. Liknande försök i andra kommuner har medfört ökade kostnader.