Eksjö Energi växer, och därför måste också bolagets lokaler göra det. Det förklarar bolagets vd John Petersson när skopan snart sätts i marken för vad som bland annat ska bli en ny personalbyggnad för i första hand fältpersonal med omklädningsrum, kontorslandskap och matsal. Därtill tillkommer även en ny reception och konferensdel vilket frigör utrymme till fler kontor i de befintliga lokalerna. Totalt handlar det om 800 kvadratmeter nybygge.

– Vi har vuxit ur våra lokaler helt enkelt, delvis på grund av att vi tagit in parkverksamheten och utökat med en entreprenaddel, berättar Petersson.

Samlar personalen

En av fördelarna med nybygget blir att personalen i stort samlas under samma tak, och att de som för tillfället inhysts i tillfälliga personalcontainrar får mer permanenta lokaler.

–Det handlar om att ta hand om vår personal, och att personalen samlas och utgår från samma ställe ser vi också positivt på. Då är det lättare att få till samarbeten och rationella utbyten mellan våra olika enheter så att vi kan samordna våra verksamheter så bra som möjligt.

Byggstart sker i höst och de första delarna av bygget ska stå klara i september nästa år. Därefter följer renovering av de äldre delarna och på sikt planeras även tillskott av ny spolhall, verkstad och förrådsutrymmen.