Allianspartierna är i majoritet i regionen och styr verksamheten. I sin nya budget för 2018 föreslår man att förutsättningarna för att skapa ett diagnostiskt prostatacancercentrum på Höglandssjukhuset utreds omgående.

— Det finns redan idag ett bröstcancercentrum på Ryhov. Det har lett till kortare väntetider och bättre behandlingsresultat. Nu vill vi skapa något liknande för prostatacancervården. Det känns som ett naturligt steg, förklarar Mia Frisk, KD-regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Annons

— Idag är väntetiderna för utredning av misstänkt prostatacancer för långa. Det vill vi komma tillrätta med genom att så snart som möjligt inrätta ett diagnostikcentrum i Eksjö. På Höglandssjukhuset finns den kompetens och de resurser som krävs för att klara en sådan verksamhet på bästa sätt.

Den erfarna KD-politikern menar att det i regionen råder enighet om att stärka vården och behandlingen av patienter med prostatacancer och att ett diagnostikcentrum på Höglandssjukhuset kan bidra till detta.

— I likhet med alla andra regioner och landsting har vi en begränsad ekonomi. Vi måste genomföra satsningar inom de ramar vi har. Jag tror ända möjligheterna är goda för att ett diagnostikcentrum för prostatacancer kan öppnas i Eksjö redan under hösten 2018, om man efter utredning finner att detta är lämpligt.

— Det är för tidigt prata om hur det ska gå till konkret. Det är dock helt klart att det finns kunnig personal att tillgå på Höglandssjukhuset, samt att man i berörda verksamheter på samtliga sjukhus är positiva till förslaget. Lokaler är jag övertygad om att det går att få fram.

LÄS MER: Alla våra tre sjukhus är viktiga