Under 2017-2018 betalas det ut ett tillfälligt kommunstöd på 785 miljoner till kommunerna. Regeringen har fattat beslutet och fördelar stödet medan det är Migrationsverkets uppdrag att betala ut ersättningen.

Fördelningen av pengar har baserats på antalet ensamkommande som söker asyl och som är 18 år eller äldre. Flera av de ensamkommande flyktingbarnen har fått vänta länge på att få ett beslut om sin ansökan på asyl och har under tiden fyllt 18 år. Kommunerna har då inte rätt till ersättning då de asylsökande är vuxna och ett statligt ansvar. Staten är då skyldig att erbjuda plats i ett anläggningsboende.

Regeringen vill då stödja kommuner som vill låta ensamkommande unga vara kvar i kommunen. Kommunerna får själva avgöra hur det tillfälliga kommunstödet ska användas.

Täcker nästan kostnader

För 2017 fick Eksjö kommun motta drygt 1,1 miljon kronor. Summan betalades ut i december. Kommunfullmäktige beslutade då att fördela bidraget mellan barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn.

Det tillfälliga stödet till Eksjö kommun är drygt en miljon och kostnaderna för 2018 är beräknade till drygt 1,1 miljon. Summan för kostnaderna är baserade på de individer som i nuläget får eller har fått insatser från Eksjö kommun. Skulle det tillkomma individer under oktober-december är de inte inräknade.

– Bidraget täcker inte riktigt kostnaderna, men nästan i det här fallet. Vi får ett stöd på drygt en miljon kronor. Det fördelas procentuellt mellan barn- och ungdomssektorn, sociala sektorn och överförmyndaren. Det är de tre som har de största kostnaderna, säger Carina Lindström (M), vice ordförande i ledningsutskottet, där ärendet var uppe.

Annons

Inget krav på återredovisning

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för beslut om hur fördelningen av bidraget ska delas upp mellan sektorerna. Detta görs i samband med bokslutet 2018.

Det finns inget krav på att återredovisa om hur stödet används och oavsett om individerna i målgruppen är kvar i kommunen eller inte så erhåller kommunen bidraget.