Uppgifterna om omständigheterna kring ett tvillingpars död i Eksjö kommun i somras har hittills varit knappa. Som tidningen tidigare har skrivit framkom det att socialtjänsten i Eksjö flera gånger hade mottagit anmälningar med uttalad oro för att allt inte stod rätt inom familjen, bland annat skickades en orosanmälan från personal vid förlossningen i Ryhov i Jönköping.

Efter att dödsfallet upptäcktes inleddes en egen intern utredning som skulle påvisa om man begått några fel enligt socialtjänstlagen.

Annons

I ett pressmeddelande från Eksjö kommun konstaterar man nu att socialtjänsten inte agerat klandervärt.

”Av den interna utredningen, och granskningen av dokumentation av journaler, processer och rutiner, framkommer ingen brist som kan kopplas samman med händelsen. Handläggningen bedöms ha följt den lagstiftning och de rutiner som gäller”, skriver Eksjö kommun i ett pressmeddelande.

Eksjö kommun konstaterar vidare att den interna utredningen inte visat på något ”allvarligt missförhållande” inom vad som rymmer socialtjänstens ansvar och uppdrag.

Tvillingparet hittades döda i slutet av juli. Föräldrarna greps omgående skäligen misstänkta för vållande till annans död. Polisens förundersökning pågår fortfarande och misstankegraden har efter gripandet skärpts mot föräldrarna.