Tegelbyggnaden uppfördes redan år 1900, det var istället på 1960-talet som Eksjö museum, dåvarande Albert Engström-museet, flyttade in i byggnaden. Startskottet för museet var genom Albert Engström-samlaren, Carl David Carlsson. Han bidrog med ett rikt arkivmaterial av diverse målningar och teckningar som sedan prydde museets lokaler. Invigningen ägde sedan rum den 12 juli 1968.

Utökad verksamhet

50 år senare lever konsten kvar bakom tegelväggarna, men verksamheten har i dag utökats. I dag finns flera konsthallar. Den stadshistoriska utställningen invigdes år 1993 och Smålands militärhistoriska museum invigdes 2004. Museet har förutom detta även gjort en ökad satsning för en mer pedagogisk verksamhet.

– Vi har mycket större möjligheter att kunna jobba jämt emot skolorna. Vi har både museipedagoger och museitekniker. Fler möjligheter än förr helt enkelt, säger Pia Löfgren, museichef.

Hantverk i fokus

Årets stora utställningsprojekt är i år "Handens kunskap". Fokuset sätts på lokala hantverkstraditioner och nutida hantverk inom interiört måleri, garveri, broderi, silver och tenn.

– Vi känner att det ligger mycket i tiden med att arbeta med sina händer, det finns stort intresse för slöjd och hantverk. Så vi tänkte under planeringen inför utställningen att vi skulle ha en bred programverksamhet.

Rekordlång utställning

För att den breda programverksamheten skulle hinnas med under jubileumsåret, har man i år satsat på en extra lång utställning. Över sommaren är det mycket aktiviteter ute på museigården i form av workshops, hantverksdemonstrationer, program för barn med mera.

Annons

Mot hösten bjuds besökarna istället in i museets lokaler för en serie föreläsningar. Där bland annat Antikrundans Jan Ribbhagen och garvaren Lotta Rahme kommer att förekomma.

– Utställningen håller på från maj ända fram till november, vilket nästan är rekordlångt för en tillfällig utställning, säger Löfgren.